Zhotoviteľ D4R7 si robí čo chce. Árpád Érsek by sa mal správať ako autorita

Podľa zhotoviteľa D4R7 násypy s azbestom netreba odstraňovať, podľa Ekoauditu áno. Hnutie OĽANO žiada ministra dopravy, aby sa správal ako autorita.Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) od prvých podozrení z ekologického znečistenia žiadalo ministra dopravy Árpáda Érseka, aby štát prevzal kontrolu nad výstavbou bratislavského obchvatu a nespoliehal sa na „nezávislý“ stavebný dozor, ktorého si platí zhotoviteľ. Aj po našich urgenciách minister dopravy vymenoval štátny stavebný dohľad, ktorý stavbu skontroloval. Výsledkom bol aj Ekoaudit, ktorý potvrdil prítomnosť odpadu v násypoch diaľnice. Minister dopravy len pred pár dňami informoval Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti o tom, že špeciálny stavebný úrad vyzval koncesionára na predloženie sanačného plánu: „Koncesionár predložil návrh sanačného plánu, ktorý sa posudzuje expertami ministerstva a Národnej diaľničnej spoločnosti a po jeho odsúhlasení špeciálny stavebný úrad zaviaže koncesionára rozhodnutím daný plán vykonať,“ uviedol minister dopravy Árpád Érsek v Správe o záveroch kontroly SSI, ktorú poslancom výboru poslal 4. októbra.

Napriek tomu prišiel zhotoviteľ s vlastnými ekologickými skúškami. Vo vyjadrení pre novinárov tvrdí, že odstraňovať násypový materiál je neodôvodnené.

Hnutie OĽANO považuje takúto situáciu za absurdnú. Štátne orgány nariadia sanáciu a zhotoviteľ to ignoruje. Tieňový minister dopravy za hnutie OĽANO Ján Marosz to považuje za absolútnu ignoráciu štátnych orgánov. „Je to podobné, ako keby si akýkoľvek občan postavil o poschodie vyšší dom, ako mu dovoľuje stavebné povolenie a stavebný úrad by mu vyrúbil pokutu, prípadne nariadil zbúranie. Majiteľ domu by však prišiel s vlastným znaleckým posudkom, že dom nie je o poschodie vyšší a rozhodnutie štátnych orgánov by ignoroval,“ vysvetlil Ján Marosz.

To však nie je všetko. Minister dopravy síce uviedol v Správe pre poslancov, že: „Materiál s prítomnosťou azbestu je podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, kategorizovaný ako nebezpečný odpad. To znamená, že takýto materiál nemôže byť recyklovaný a nemôže byť ani dovezený na stavbu,“ zhotoviteľ však opäť vo svojom vyjadrení vyjadril ignoráciu zákona s tým, že koncentrácia azbestu v násypoch je zanedbateľná.

Podľa Jána Marosza by sa mal minister dopravy za Most-Híd správať ako autorita. „Je zjavné, že odstránenie násypov by zhotoviteľa stálo obrovské peniaze, Árpád Érsek mu však nemôže dovoliť, aby si robil čo chce. Mal by sa správať ako autorita,“ uzavrel Ján Marosz.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program