Žiaci, rodičia a školy doplácajú na neschopnosť ministerstiev školstva a vnútra

Veronika Remišová pokladá za neprijateľné, aby sa o neotváraní tried rozhodovalo na základe neznámych kritérií a bez odbornej diskusie. Miroslav Beblavý upozorňuje na to, že chaos okolo osemročných gymnázií a riešenia šité horúcou ihlou môžu mať nepríjemné následky pre deti aj samotné školy.

Podľa poslankyne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Veroniky Remišovej dva mesiace pred uzatváraním prihlášok na stredné školy rodičia, školy a ani ministerstvo školstva stále nevie, či vôbec a koľko žiakov budú môcť na každej škole prijať. „Doteraz vydané rozhodnutia povoľujú počet žiakov nad zákonnú hranicu päť percent v šiestich krajoch. Preto ak nedôjde k zmene zákona, ministerstvo bude musieť zrušiť už vydané rozhodnutia a bude musieť znížiť počet povolených miest pre žiakov o ďalších 600,“ upozornila Remišová s tým, že školy, ktorým štát nepovolí otvorenie prvej triedy osemročného gymnázia sú odsúdené na zánik. „Je preto neprijateľné, že výber škôl bol robený podľa neznámych kritérií, bez akejkoľvek odbornej diskusie. V bratislavskom kraji takto štát bez akejkoľvek prípravy rozhodol v podstate o zrušení piatich zo šiestich cirkevných osemročných gymnázií,“ povedala.

Ako ďalej uvádza Remišová, ministerstvá školstva a vnútra absolútne nezvládli situáciu, čoho výsledkom je chaos, na ktorý doplácajú žiaci, ich rodičia aj dotknuté školy. „Obmedzenie počtu žiakov na osemročných gymnáziách v minulosti presadilo ministerstvo pod vedením SNS. Napriek tomu to boli práve ministri za SNS, ktorí situáciu do poslednej chvíle neriešili,“ vyjadrila sa Remišová a pokračovala: „Ministerstvo už takmer pred rokom zverejnilo návrh reformy školstva Učiace sa Slovensko, v ktorom sa píše, že znižovanie počtu miest na osemročných gymnáziách má byť postupné. Ministerstvo sa ale správalo ako mŕtvy chrobák a výsledkom je dnešný chaos pri prijímaní detí do škôl,“ doplnila V. Remišová.

Líder SPOLU – občianska demokracia Miroslav Beblavý upozornil na to, že chaos okolo osemročných gymnázií a riešenia šité horúcou ihlou môžu mať nepríjemné následky pre deti aj samotné školy. „Deti a ich rodičia majú s výberom školy a prijímačkami dosť stresu aj bez toho, aby im ho pridával štát. Už teraz okresný úrad prekročil kapacitu 10%. Môže nastať situácia, keď súdy predbežným opatrením budú zasahovať toho, kto a koľko tried môže otvoriť. Chceme zaviazať ministerstvo školstva, aby uskutočnilo odbornú diskusiu, a následne do 30. júna predstavilo dlhodobé riešenie, ktoré sa od ďalšieho roka aj naplní. Ak to čakalo 10 rokov, počká to ešte rok,” vyjadril sa Beblavý.

Zuzana Zimenová upozornila na to, že problém okolo osemročných gymnázií má pôvod v zhoršujúcom sa stave základných škôl. Situáciu chce v získanom čase riešiť od príčiny. „Pridám svoj podpis pod tento pozmeňovací návrh, pretože potrebujeme získať čas na optimálne riešenie tohto problému a širokú zhodu. Nesmie to však znamenať, že sa problém odloží a budeme rok čakať. Potrebujeme začať vážnu a intenzívnu debatu o kvalite vzdelávania. Tlačiť treba aj na skvalitnenie základných škôl, aby nemuseli byť osemročné gymnáziá únikom zo základnej školy pre tie deti, ktoré v nej nemajú vytvorené vhodné podmienky na rozvoj. Týka sa to nielen detí s nadaním, ale aj detí so zdravotným znevýhodnením,”povedala Zimenová.

Podľa Tieňového ministra školstva Miroslava Sopka bolo na začiatku celej kauzy nespravodlivé rozhodnutie okresného úradu v Bratislave, ktoré najviac postihlo cirkevné školy a vyprovokovalo niekoľko petícií. „Tá najväčšia z nich – realizovaná na portáli CITIZENGO – v krátkom čase vyzbierala 17 392 podpisov. Ale odkryli sa podstatne hlbšie problémy nášho školstva. Narýchlo sa hasia požiare, ktoré vyvolávajú zlé úradnícke rozhodnutia a všetko sa robí na nekoncepčnom horúcom šijacom stroji,“ uviedol Sopko s tým, že ani riešenie zvýšenia limitu na desať percent s možnosťou vylúčenia tých škôl, ktoré vykonávajú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, nie je ideálnym riešením. „Opäť nebudú stanovené jasné kritériá. Najlepším riešením je odloženie účinnosti, aby sa získal čas na nastavenie objektívnych podmienok pri rozhodovaniach o stanovení počtu tried. Som jednoznačne za jasné a zrozumiteľné pravidlá pre všetkých,“ dodáva Tieňový minister školstva Miroslav Sopko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program