Žiadame európsku komisiu, aby preverila kontrolu u novinárky, keďže kontrola bola financovaná z eurofondov

Poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová a europoslanec Branislav Škripek z hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) napísali list Európskej komisii, aby preverila používanie eurofondov. Tentokrát v prípade návštevy sociálneho pracovníka u novinárky Moniky Tódovej. V liste upozorňujú na závažné nedostatky tohto eurofondového národného projektu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v stanovisku uviedlo, že kontrola u novinárky, ktorá sa dlhodobo venuje najväčším korupčným kauzám spojeným s vysokými štátnymi predstaviteľmi, bola bežnou záležitosťou v rámci eurofondového národného projektu (Národný projekt Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny).

Samotný národný projekt však cieľovú skupinu projektu definuje ako „osoby v nepriaznivej sociálnej a rodinnej situácii“, ako aj „ostatné osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením“. Z obsahu uvedeného projektu jednoznačne vyplýva, že projekt mal byť zameraný na riešenie situácie osôb, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, rodinám, kde absentuje finančná gramotnosť, ako aj na pomoc osobám, ktoré sa „nedokážu orientovať v sociálnom systéme, reagovať na zmeny v rodinných pomeroch, a preto nevyhnutne potrebujú pomoc terénneho sociálneho pracovníka.“

Poslanci upozorňujú, že zameranie sa sociálnych pracovníkov na rodinu známej kritickej novinárky je v príkrom rozpore so zadefinovanou cieľovou skupinou, ako aj so zámerom projektu.

„Myslíme si, že financovaním kontroly využívania rodinných prídavkov v rámci národného projektu došlo k neoprávnenému použitiu finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie. Je absurdné, aby ministerstvo chodilo kontrolovať všetkých rodičov, ktorí poberajú rodinné prídavky, a to aj v prípade bezproblémových rodín. Kontroly rodičov sú o to nezmyselnejšie, že nárok na rodinné prídavky majú všetky deti na Slovensku a nie je ľahké ich odobrať. Hlúpejšie by táto vláda peniaze využila iba ak by teraz v lete kúrila s bankovkami v kotolni na ministerstve… Celé roky nemá kto pomáhať rodinám v kríze, deťom s ťažkosťami v škole alebo rodinám so zdravotne postihnutými deťmi. Ale minister Richter ide doma otravovať všetkých rodičov, ktorí dostávajú rodinné prídavky, a to dokonca za peniaze z eurofondov,“ uviedla poslankyňa Veronika Remišová.

Zároveň dodala, že okrem Komisárky zodpovednej za kontrolu Európskeho sociálneho fondu M. Thyssenovej, listom upozorňujú aj komisárku zodpovednú za ľudské práva V. Jourovú na porušeniu článku 7 Charty základných práv Európskej únie, ktorý zakladá právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie. „Dnes prišla sociálka k nepohodlnej novinárke. Kto bude ďalší na rade? Úradník, ktorý upozorní na kradnutie na ministerstve? Alebo daňový kontrolór, ktorý zistí podvody u “našich ľudí”?“ pýta sa Veronika Remišová a dodáva, že táto vládna koalícia nikdy nebude hrádzou proti extrémizmu, pretože používa také isté spôsoby ako totalitné režimy.

Poslanci takisto poukázali na ďalšie závažné nedostatky národného projektu. V rámci projektu si mohli úradníci kúpiť nové autá, alebo mobilné telefóny a jedným z ukazovateľov projektu je aj počet navštívených rodín, čo potvrdilo aj ministerstvo vo svojom stanovisku s tým, že kontroly by mali prísť ku všetkým poberateľom dávok vrátane poberateľov rodinných prídavkov.

„Uvedený ukazovateľ potvrdzuje podozrenie na zámer použiť prostriedky Európskej únie na zbytočné a neefektívne návštevy množstva rodín, ktoré nespadajú do definovanej ohrozenej cieľovej skupiny. Aktivita ministerstva nie je v súlade s prioritnou osou a špecifickým cieľom ani definovaným zámerom projektu a reálne slúži len na viazanie finančných prostriedkov na vytvorené pracovné miesta a technické vybavenia množstva úradníkov. Dokonca sme svedkami toho, že môže slúžiť aj na šikanovanie politicky nepohodlných novinárov a zneužívanie právomocí úradu. Žiadame, aby Európska komisia tento národný projekt preverila, pretože prípad kontrolovanej novinárky ukazuje v lepšom prípade na babráctvo a nekompetentnosť, v horšom prípade na zámer zneužiť eurofondy na šikanu ľudí, ktorí kritizujú vládu. Národný projekt tak, ako je nastavený, je len formálny, bez reálneho zlepšenia situácie ľudí, ktorí to najviac potrebujú,“ vyhlásil europoslanec Branislav Škripek.

Poslanci Európsku komisiu upozorňujú, že nakoľko ide o mediálne intenzívne sledovaný prípad, vláda vytvára v očiach verejnosti dojem, že financie Európskej únie sa využívajú na šikanovanie nepohodlných ľudí, ako aj na zbytočné obťažovanie zdravo fungujúcich rodín, ktoré nepatria do cieľovej skupiny podobných projektov.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program