Žiadame vládu, aby neprijala kontroverzný Istanbulský dohovor

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu tzv. Istanbulský dohovor (ďalej Dohovor) vyvolal rôzne kontroverzné reakcie. A to nielen na Slovensku. Napriek tomu, že bol ministrami podpísaný už v roku 2011, doteraz ho v parlamentoch neratifikovala polovica členských krajín EÚ a dokonca ani Nemecko. Vláda Slovenskej republiky by o ňom mala rokovať do konca júna. Poslanci konzervatívnej platformy OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) žiadajú vládu, aby ho neprijala.

Tlak, aby Dohovor ratifikovali národné parlamenty, je obrovský. Dokonca ho vyvoláva aj samotná Európska komisia, za ktorú Dohodu pred niekoľkými dňami podpísala eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Europoslanec za hnutie OĽANO-NOVA Branislav Škripek vysvetľuje: „O Dohovore bude ešte rokovať a hlasovať Európsky parlament. Ak by ho moji kolegovia v europarlamente odhlasovali, tak bude platiť len v tých oblastiach, v ktorých má EÚ právomoci. Rozhodne treba pomáhať ženám a aj ostatným skupinám, ktoré sú ohrozované domácim násilím. Avšak tento Dohovor v praxi nepomáha týraným ženám. Dnes na úrovni národných štátov už existujú nástroje, ktoré dokážu efektívnejšie zabrániť domácemu násiliu ako Dohovor. Zrejme si to myslí aj 14 členských štátov, ktoré Dohovor neratifikovali.”

Odborníci vystupujúci proti Dohovoru sa zhodujú v tom, že nevyrieši násilie páchané na ženách v praxi. Neexistuje výskum, ktorý by dokazoval, že v štáte, ktorý ratifikoval ID, sa znížilo domáce násilie. Istanbulský dohovor ďalej zasahuje aj do vzdelávania detí a mládeže. Obsah vzdelávania je pritom výlučne v kompetencii členských štátov EÚ.

Poslankyňa hnutia OĽANO-NOVA Anna Verešová sa dlhodobo venuje téme násilia páchaného na ženách a teda aj Istanbulskému dohovoru. Už od roku 2013 sa aktívne zapojila do pripomienkového procesu ako odborníčka v práci s obeťami domáceho násilia a pokračovala v tom aj ako poslankyňa NR. „Hneď na prvom zasadnutí ľudskoprávneho výboru som sa pýtala ministerky Žitňanskej, aký postoj zvolí pri ratifikácii Dohovoru. Odpovedala mi, že toto nie je téma dňa pre súčasnú vládu, že pravdepodobne nebude možné nájsť spoločný konsenzus. V Bruseli však zástupcovia ministerstva spravodlivosti hovorili inak.“

V súčasnosti ministerka Žitňanská chce do 30. júna tohto roku predložiť návrh na ratifikáciu Dohovoru na rokovanie vlády. Hoci o tejto úlohe vie dávno, až teraz zvolala okrúhly stôl odborníkov. „Zúčastnila som sa tejto diskusie,” pokračuje Verešová. “Oceňujem, že ministerka dala priestor na prezentáciu dvoch hodnotových pohľadov na Dohovor. Poslanci konzervatívnej platformy nášho hnutia sa pridávajú ku skupine odborníkov občianskej spoločnosti, ktorá vyzvala k odmietnutiu Istanbulského dohovoru a to spôsobom, z ktorého bude jasne vyplývať úmysel Slovenskej republiky, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru. Sme proti násiliu na ženách, sme však presvedčení, že prijatie Dohovoru tejto téme viac škodí ako pomáha. Takisto je neprijateľný spôsob, ktorým Európska únia pristúpila k Dohovoru. Európska únia by za daných okolností vôbec nemala takéto dohovory podpisovať, pretože to vytvára zbytočný tlak na členské štáty v oblastiach, ktoré spadajú do ich právomocí,“ uzavrela Anna Verešová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program