Žilinská župa spája všetkých, ktorí pomáhajú obetiam násilia. Potrebujú konkrétnu a rýchlu pomoc, tvrdí županka Jurinová

Počas novembra sa na celom svete konajú preventívne a osvetové aktivity upriamujúce pozornosť na obete násilia. Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ktoré téme obetí násilia vždy venuje významnú pozornosť, si dnes pripomína Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách.

Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová, súčasná predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a bývalá poslankyňa Janka Šípošová stále intenzívne spolupracujú na aktivitách v prospech obetí násilia. „Obete násilia potrebujú rýchlu, nebyrokratickú pomoc, v prípade ohrozenia na živote aj bezpečné a utajené bývanie. Som presvedčená, že takúto pomoc dostanú vtedy, keď budú všetky pomáhajúce organizácie spolupracovať,“ tvrdí Erika Jurinová a pokračuje: „Je jedno, či sú zriadené mestom, krajom, obcou, štátom alebo aktívnymi občanmi. V Žilinskom kraji budeme prostredníctvom Centra pre rodinu sieťovať a podporovať všetky tieto organizácie, prípadne vytvoríme ďalšie regionálne dostupné služby.“

Poslankyňa zastupiteľstva ŽSK a NR SR za hnutie OĽANO Anna Verešová poukázala na výnimočnosť Žilinského regiónu, v ktorom už 20 rokov poskytujú pomoc obetiam násilia viaceré organizácie. „Dlhé roky však boli rozdelené akoby do dvoch svetov – na zriadené samosprávami a tie druhé občianske. Nová župa, vedená Erikou Jurinovou, tieto svety spája v jeden svet. Som presvedčená, že dobrý výsledok, teda kvalitná pomoc obeti násilia, sa dosiahne práve spoluprácou všetkých subjektov,“ hovorí Verešová.

Anna Verešová bola pred 20 rokmi jednou zo zakladateliek neziskovej organizácie Áno pre život, ktorá dodnes poskytuje služby krízovej intervencie ženám s deťmi nachádzajúcim sa v krízovej životnej situácii. Bezpečné ubytovanie a odborné poradenstvo za toto obdobie poskytli skoro tisícke matkám s deťmi. „Toto obdobie bolo v Žilinskom regióne výnimočné, veľmi plodné na mnohé významné občianske projekty. V tých rokoch vzniklo občianske združenia NÁRUČ na pomoc týraným a zneužívaným deťom a tiež Centrum NÁVRAT zamerané na sprevádzanie náhradných rodičov. Všetky tieto projekty, spolu s organizáciou Áno pre život, trvajú a realizujú svoju činnosť dodnes, napriek mnohým prekážkam, finančným ťažkostiam a problémom,“ dodáva Anna Verešová.

Expertka pre obete trestných činov Janka Šípošová pripomína, že sme pred rokom na Slovensku prijali legislatívu, ktorá je v prospech obetí trestných činov. „Spolu s Erikou Jurinovou sme robili všetko preto, aby Ministerstvo spravodlivosti vypracovalo legislatívu ochrany obetí trestných činov. Nakoniec sa to podarilo. Zákon bol prijatý a začalo sa podľa neho pracovať. Je to dobrý základ, aby sa zlepšilo poskytovanie služieb práve týmto zraniteľným skupinám,“ uzatvára Šípošová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program