Zlepšujeme mediálne prostredie na Slovensku

Slovensko sa v posledných rokoch prepadávalo v rebríčkoch slobody tlače. Aj preto patrí medzi priority tejto vlády vyššia ochrana novinárov a zlepšovanie mediálneho prostredia. Už na najbližšiu schôdzu parlamentu predkladáme dve úpravy, ktoré prinášajú väčšiu transparentnosť do mediálneho prostredia.

Prvým návrhom zrušíme zákaz vysielania politickej reklamy v regionálnych televíziách a rádiách počas komunálnych volieb. Podľa Romana Foltina (SaS), ktorý zákon predkladá spoločne s dalšími koaličnými poslancami sa tým odstráni nerovnosť medzi lokálnymi a celoštátnymi vysielateľmi. „Práve lokálne a miestne médiá by mali informovať o tom čo sa v konkrétnom regióne deje a v čase volieb poskytovať platený priestor rôznym kandidátom. Z nepochopiteľných dôvodov takúto možnosť nemali a preto my im ju dávame. Odstraňujeme tak nespravodlivosť, ktorá bola v zákone doteraz,“ vysvetlil Foltin. Lokálne televízie, či rádiá budú musieť pre všetkých kandidátov, ktorí si reklamný čas objednajú, zabezpečiť rovnaké podmienky. „Som presvedčený, že vysielanie politickej reklamy v lokálnych médiách tiež pomôže občanom zorientovať sa a uplatniť si právo na informácie, čo prispeje k väčšej miere demokracie. Okrem toho nebudú kandidáti odkázaní iba na bilbordy a rôzne letáky, ktoré vytvárajú vizuálny smog,” doplnil.

Zmena tiež pomôže profesionalizácii lokálnych a regionálnych médií. „Príjmy z reklamy pomôžu menším médiám a vysielateľom lepšie zaplatiť redaktorov, či moderátorov a vytvoria kvalitnejšie zázemie pre ich prácu,“ dodal predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO) s tým, že ide o nepriamu podporu lokálnych médií.

Druhý návrh počíta s verejným vypočutím kandidátov na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Tento kontrolný orgán posudzuje vysielanie televízií a rádií z obsahového hľadiska, dbá na dodržiavanie zákona a zaoberá sa sťažnosťami divákov, či poslucháčov. V minulosti sme však boli svedkami rôznych pochybných rozhodnutí tohto orgánu a to aj voči novinárom. „Členmi Rady pre vysielanie a retransmisiu totiž sú aj také kádre, ako napríklad obdivovateľ Jozefa Tisa – Pavol Holeštiak, alebo Milan Blaha, ktorý ako novinár slúžil komunistickému režimu a neskôr Mečiarovi,“ hovorí predkladateľ návrhu, poslanec Kristián Čekovský z OĽANO. Ak chceme mať kvalitné médiá, musia mať aj kontrolné orgány profesionálne a odborné zloženie. Rozhodli sme sa preto, že kandidáti na členov RVR prejdú verejným vypočutím pred kultúrnym a mediálnym výborom, a až tak sa zúčastnia voľby v parlamente. Občania, ale aj odborná verejnosť z oblasti médií tak dostanú možnosť zoznámiť sa s ich profesionálnym zázemím, a tiež s názormi, či postojmi k mediálnemu prostrediu. „Verím, že aj takto sa nám podarí dosiahnuť, aby do kontrolného orgánu boli zvolení experti, vďaka ktorým budú mať novinári a médiá väčšiu právnu istotu a mohli svoju prácu robiť slobodnejšie,“ dodal Čekovský. S oboma návrhmi súhlasia všetky koaličné strany a dostanú sa na program septembrovej schôdze NR SR. 

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program