Zlepšujeme podnikateľské prostredie a odbúravame zbytočnú byrokratickú záťaž

Parlament dnes posunul do druhého čítania novelu živnostenského zákona a zákona o obecnom zriadení. Podnikateľské prostredie sa tak zlepší odbúraním zbytočnej byrokracie. O iniciatíve z dielne hnutia OĽANO dnes na tlačovej besede informovali predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš, predseda hospodárskeho výboru NR SR Peter Kremský, poslanci hnutia Zita Pleštinská a Rastislav Jílek.

“Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v minulosti postupne zhoršovalo. Počas posledných štyroch rokov vlády Smeru sme sa prepadli v rebríčku Indexu kvality podnikateľského prostredia o neuveriteľných 10 priečok. Som preto veľmi rád, že opäť prispievame k skvalitneniu podnikania rušením zbytočnej byrokracie”, konštatoval predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.

Jedným z hlavných cieľov novely je zavedenie princípu “jedenkrát a dosť”, podľa ktorého už štát nebude od podnikateľa vyžadovať dokumenty či údaje, ktoré už má vo svojich informačných systémoch. Poslanec hnutia a predseda hospodárskeho výboru NR SR Peter Kremský spomenul, že takýto princíp navrhoval už dávno ako riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska. “Štát predsa nemôže opakovane pýtať od občana údaje, ktoré už niekde registruje, toto obťažovanie musí skončiť”, zdôraznil Kremský.

Novela ďalej odbúrava byrokraciu tým, že k určitým úkonom nebude potrebné vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Predlžuje sa tiež lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne. “Doteraz ju nemohol otvoriť, kým to neoznámil. Teraz na to dostane 15 dní aj po otvorení prevádzky”, priblížil Kremský.

Keďže sa právna úprava týka aj zákona o obecnom zriadení, poslankyňa Zita Pleštinská zdôraznila dialóg so stavovskými organizáciami, či už so Združením miest a obcí Slovenska, alebo Úniou miest Slovenska.

Ďalšie dôležité zmeny, ktoré skvalitňujú podnikateľské prostredie sú:

  • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, znižuje sa lehota na  preukázanie odbornej praxe,
  • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, znižuje sa lehota na  preukázanie praxe v odbore,
  • zníženie počtu remeselných živností,
  • úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, a to priamo v zákone o živnostenskom podnikaní,
  • úprava minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti.

V druhom čítaní chce Kremský zákon doplniť o ustanovenie, ktorým sa obmedzí podnikanie pre osoby, ktoré majú nedoplatky na daniach a odvodoch. “Pretože ako predseda hospodárskeho výboru sa stretávam s prípadmi, keď podnikatelia podvodne prechádzajú z jednej firmy na druhú, ale zanechajú obrovské dlhy, a to nielen voči daňovému úradu a poisťovniam, ale aj voči zamestnancom”, vysvetlil Kremský.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program