Zmeny v predpisovaní liekov zvyšujú bezpečnosť pacienta

Po schválení novely zákona o liekoch nastali aj zmeny v preskripcii liekov, na základe ktorých bude musieť liek predpísať v prvom rade indikujúci lekár. Zmeny boli iniciované spoločnosťou združujúcou všeobecných lekárov a reagujú na problém s tzv. delegovanou preskripciou.

„Pokiaľ pacient navštevuje špecialistu, lekár mu pri každom vyšetrení pripraví príslušný recept. Môže tak urobiť do termínu najbližšej kontroly. Pacient tak pôjde do lekárne bez ďalšej návštevy ambulancie špecialistu alebo všeobecného lekára. Uvoľní sa tak priestor pre vyšetrenie iných pacientov v oboch typoch ambulancií. Pokiaľ lekár špecialista z objektívnych príčin nemôže pacientovi vystaviť elektronický recept, môže ho po súhlase vystaviť aj všeobecný lekár. Je tak zaistená bezpečnosť pacienta, jasná zodpovednosť indikujúceho lekára a efektívnosť liečby,” vysvetluje poslankyňa Národnej rady SR a členka výboru pre zdravotníctvo Eva Horváthová (OĽANO).

„Od roku 2019 zaniklo na Slovensku 55 ambulancií pediatrov a 35 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých bez náhrady. Už teraz existujú obce, kde lekár primárneho kontaktu nie je a pacienti si všeobecného lekára pre dospelých alebo pediatra hľadajú márne. Ambulancie špecialistov zas museli posunúť kontrolné vyšetrenia pacientov pre pandémiu COVID-19. Ak je chronický pacient sledovaný svojím špecialistom alebo všeobecným lekárom, je z dôvodu bezpečnosti liečby pacienta dôležité, aby mal lieky nastavené a kontrolované lekárom, ktorý mu ich odporúča užívať a zároveň sleduje ich nežiaduce účinky, liečbu upravuje alebo ju mení. Ak konkrétny lekár liečbu odporúča, preberá za ňu zodpovednosť a riadi ju. Ide o činnosť, ktorú nemôže prenášať na iného lekára. Pacient má právo na predpis lieku ako súčasť vyšetrenia. Nemôže absolvovať vyšetrenie jeden deň v jednej ambulancii a na druhý deň znovu kontaktovať inú ambulanciu iba kvôli predpisu receptu, ktorý mal dostať u lekára už v predchádzajúci deň,” konštatuje prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA.

M. Palušková pripomína, že zdravotné poisťovne uhrádzajú špecialistom aj všeobecným lekárom vyšetrenia vrátane predpisu receptov. Elektronické recepty sú všetci lekári povinní používať od roku 2018. Navyše každý lekár vidí v aplikácií eZdravie všetky lieky predpísané všetkými lekármi za posledných 6 mesiacov, takže má o liečbe prehľad. Pokiaľ je pacientov stav stabilizovaný a kontrolu u lekára má plánovanú o niekoľko mesiacov, nemusí už navštíviť ambulanciu lekára, ktorý liečbu odporúčal. Stačí ho kontaktovať SMS, e-mailom alebo telefonicky a požiadať o predpis elektronického receptu. Lekár špecialista alebo všeobecný lekár, ktorý liečbu odporúča, vystaví pacientovi elektronický recept a zašle ho do lekárne. Po dohode s pacientom môže dokonca vystaviť REPETATUR (opakujúci sa) recept až na 12 mesiacov, kedy si pacient po lieky chodí pravidelne do lekárne a nemusí kontaktovať príslušného lekára. Opakovaný recept môže byť dokonca vystavený aj v písomnej podobe.

„Chápeme obavy pacientov i niektorých špecialistov, problémy diskutujeme so všetkými zainteresovanými stranami na pôde ministerstva zdravotníctva. Pacientov ubezpečujeme, že sa k svojim liekom dostanú a ich liečba bude manažovaná lepšie. Je treba dodať, že počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie lieky môže i naďalej predpisovať i všeobecný lekár,” dodáva poslankyňa.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program