Zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania je najmä o peniazoch

“Ministerka školstva Martina Lubyová sa hneď v úvode roka 2019 rozhodla podráždiť pedagogickú obec. Najmä mladým učiteľom, ktorí kvôli nízkym platom odchádzajú zo škôl pracovať napr. za manažérov obchodných reťazcov tvrdí, že zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania nie je len o peniazoch. Aj keď zvyšovanie kreditu a úcty voči učiteľskej profesii je prioritou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, v skutočnosti najviac peňazí bude musieť hľadať a investovať až ďalšia vláda.
Ministerka nás porovnáva s Fínmi, ktorých systém chceme prebrať a pýta sa, prečo nechceme dopriať väčšie celospoločenské ocenenie našim učiteľom. Pani ministerka len pokračuje v rétorike svojich predchodcov, ktorí nemali dostatočnú silu, aby presadili štandardnú životnú úroveň tých, ktorí sa starajú o vzdelávanie našich detí a mládeže.
Nie rodičia a celá spoločnosť, ale predovšetkým politické elity v podobe lídrov vládnucich politických strán a hnutí si musia uvedomiť, že od pekných slov sa musí prejsť k razantným činom. Oni svojimi činmi a vyjadreniami formujú realitu a teda aj obraz o učiteľoch. Je ich psou povinnosťou, ak to myslia s budúcnosťou Slovenska úprimne a nejde im len o dočasné zachytávanie politických bodov schovaných v preferenciách prieskumov, aby našli peniaze pre zvýšenie atraktivity výraznou investíciou do celkového finančného objemu pre školy. Rovnako ako ich dokázali nájsť pre tzv. obedy zadarmo, kde posunom dátumu účinnosti tohto opatrenia sa uvoľnilo skoro 50 mil. eur, ktoré by mohli byť pri dobrej vôli poskytnuté na plánované navýšenie platov pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program