MUDr. Anna Záborská

4.
MUDr. Anna Záborská
36 472

MUDr. Anna Záborská

36 472

Lekárka (Bojnice)
71 rokov

Predsedníčka strany Kresťanská únia, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu, spoluzakladateľka Fóra života a hrdá patrónka projektu „Zachráňme životy“ na pomoc tehotným ženám v núdzi a ich deťom. Presadzuje ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa svojho svedomia. Cieľavedome pracuje na ochrane žien a detí pred násilím. Obhajuje záujmy prenasledovaných kresťanov, nenarodených detí a sociálne znevýhodnených občanov. Rovnako sa venuje boju proti sociálnej exklúzii a chudobe.

Ktorá je Vaša srdcová téma? “Špeciálne sa zameriavam na ochranu detí pred zneužívaním. Ľahostajný mi nie je ani osud tých, ktorí sa stali obeťami sexuálneho vykorisťovania, prostitúcie a obchodovania s ľuďmi.”

Videovizitka

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program