45mil.€ z eurofondov sme museli vrátiť. Brusel ich pýtal späť

Vysoko na zozname je aj projekt ministerstva vnútra, Zákazka na elektronické občianske preukazy, ktorú zadával minister vnútra Robert Kaliňák ešte za 1. Ficovej vlády.

Prehľad korekcií IT projektov z eurofondov (OPIS)
VÚC Prešovský samosprávny kraj – Elektronizácia služieb VÚC Prešov za 4,4 mil. (Ness, DWC): korekcie 1,17 mil. (26,49 %)
Úrad geodézie, kartografie a katastra – El. služby katastra nehnuteľností za 27,9 mil. (Ness, DWC, KPMG): 6,97 mil. (24,97 %)
Úrad geodézie, kartografie a katastra – El. služby UGKK-ZBG1S za 9,5 mil. (Ness, Sevitech): 2,1 mil. (22,36 %)
NASES – El. služby spoločných modulov ÚPVS za 22 mil. (Swan, GlobalTel): 4,8 mil. (21,98 %)
NASES – El. služby spoločných modulov ÚPVS II za 25,5 mil. (Swan, GlobalTel): 4,5 mil. (17,81 %)
Ministerstvo vnútra – IS Registra fyzických osôb za 17,8 mil. (Ditec): 2,5 mil. (13,97 %)
NASES – eDemokracia za 28,8 mil. (Swan, GlobalTel, Autocont*): 3,9 mil. (13,65 %)
Ministerstvo vnútra – Elektronická identifikačná karta (eID) za 55,5 mil. (dodávateľ HP, Atos, GlobalTel): 7,13 mil. (12,86 %)
Ministerstvo vnútra – IS Registra adries za 7,7 mil. (Ness): 762,9 tis. (9,91 %)
Ministerstvo zdravotníctva – El. služby zdravotníctva za 48,3 mil. (Ness, Lynx): 4,5 mil. (9,39 %)
Ministerstvo vnútra – El. služby pre osvedčenie o evidencii vozidla za 30,8 mil. (HP): 2,45 mil. (7,96 %)
Ministerstvo financií – El. služby Finančnej správy – oblasť daňová za 41,5 mil. (IBM, EMM, versity): 2,4 mil. (5,78 %)
PÚ SR – Digitálny pamiatkový fond za 10,3 mil. (Tender media): 223,7 tis. (2,17 %)
Národné osvetové centrum – Centr. aplikačná infraštruktúra a registratúra za 23,1 mil. (Tender media): 498,4 tis. (2,16 %)
Múzeum SNP B. Bystrica – Digitálne múzeum za 27,6 mil. (Soitron): 568,9 tis. (2,06 %)
Slovenská národná galéria – Digitálna galéria za 15,5 mil. (Tender media):
239,9 tis. (1,55 %)
NASES – Systém pre platby a evidenciu (1S PEP) za 5,3 mil. (Swan, GlobalTel): 74,7 tis. (1,42 %)
Národné osvetové centrum – Harmonizácia informačných systémov za 7,1 mil. (Tender media): 52,7 tis. (0,74 %)
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny – El. služby MPSVaR za 33,2 mil. (Softec, Sevitech, IBM, Sofos, Interway, Octigon): 95,5 tis. (0,29 %)
Slovenská národná knižnica – Digitálna knižnica a digitálny archív za 49,6 mil. – zrušený: 111,6 tis. (0,23 %)
Ministerstvo financií – Štúdie uskutočniteľnosti OPIS P01 za 6,9 mil. (KPMG, Capgemini): 23,3 tis. (0,34 %)
Nitriansky samosprávny kraj – El. služby Nitrianskeho samosprávneho kraja za 4,5 mil. (DWC, Microcomp): 26,9 tis. (0,6 %)
Košický samosprávny kraj – El. služby VÚC Košického samosprávneho kraja za 4,5 mil. (Ness): 10 tis. (0,22 %)

Zdroj:
https://e.dennikn.sk/532915/brusel-pyta-naspat-45-milionov-najhorsie-dopadli-eurofondy-s-brhelovymi-it-firmami/?ref=inc&_ga=2.71227280.1896894993.1678120254-1458569561.1675507813

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko