Čaplovič obišiel zákon, keď sa zaviazal firme platiť o 525-tisíc viac

Minister školstva Dušan Čaplovič v decembri 2013 protizákonne predĺžil zmluvu a navýšil sumu firme Xepap, ktorá rozvážala učebnice. Podľa ÚVO to bolo v rozpore so zákonom a ministerstvo dostalo pokutu 100 000 eur. Oproti predošlej zmluve sa ministerstvo zaviazalo, že bude platiť viac o takmer 525 000 eur.

Čaplovič podľa ÚVO porušil pravidlá transparentného verejného obstarávania, pretože firme nesmel dať zákazku priamym zadaním. Boli tým vylúčení ďalší potenciálni záujemcovia a zmarená hospodárska súťaž.

K firme Xepap má blízko niekdajší podpredseda Smeru, europoslanec Vladimír Maňka. Jeho manželka Viera bola kedysi v Xepape spoločníčkou. Dnes je tam jedným z dvoch spoločníkov zvolenská firma I. G. Rent podnikateľov Antona a Vladimíra Barborášovcov zo známejšej spoločnosti Investex, kde býval Maňka partnerom.

Rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu – ÚVO z júna 2015: Prvostupňový správny orgán napadnutým rozhodnutím uložil účastníkovi konania pokutu podľa § 149 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vo výške 100 000 € za to, že s obchodnou spoločnosťou Xepap, spol. s. r. o. uzavrel dňa 20. 12. 2013 zmluvu „DODATOK č. 1 k Zmluve č. -0021/2011 na distribúciu materiálnych didaktických prostriedkov pre školy zo dňa 08. 02. 2011“ (ďalej len „dodatok“) priamym rokovacím konaním bez splnenia podmienok na jeho použitie, tak ako ich stanovuje § 58 ZVO.

Zdroj:
http://www.sme.sk/c/7463636/caplovic-obisiel-zakon-ked-sa-zaviazal-firme-platit-o-500-tisic-viac.html?ref=trz

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko