Daňová medzera štátu

Daňovú medzeru v oblasti DPH, ktorá vyjadruje rozdiel medzi očakávanými príjmami z výberu dane z pridanej hodnoty a skutočne vybranou sumou, má Slovensko stále jednu z najvyšších v rámci Európskej únie.

 

Ukázala to septembrová správa Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko prichádza pri výbere DPH ročne takmer o 1,6 miliardy eur.Slovensko sa z roka na rok zlepšuje vo vyberaní dane z pridanej hodnoty (DPH). Európska komisia oznámila, že v roku 2020 sa medzera vo výbere DPH na Slovensku zmenšila na 13,9 %, čo je najmenej od roku 2000.Podľa informácie Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR sa výber DPH na Slovensku kontinuálne zlepšuje. Kým v roku 2012 sa na DPH nepodarilo vybrať viac ako tretinu jej potenciálneho výnosu (35 %), v roku 2020 sa medzera na DPH zúžila na 13,9 %, čo je historicky najlepší výsledok Slovenska podľa aktuálnych meraní Európskej komisie za posledné viac ako dve desaťročia.Z analýzy ďalej vyplýva, že ak by sa nám v roku 2020 podarilo dosiahnuť úspešnosť výberu DPH na úrovni priemeru krajín EÚ, ktorý predstavuje 9,1 %, naša štátna pokladnica by si polepšila o ďalších spravodlivo vybratých 380 miliónov eur.Podľa odhadov Európskej komisie, ale aj Inštitútu finančnej politiky a Finančnej správy SR, výraznejší pokles daňovej medzery pokračoval aj v minulom roku a klesajúci trend nasledoval aj v roku 2022.

Zdroj:

https://www.finreport.sk/financie/slovensko-sa-zlepsilo-vo-vybere-dph-uz-nam-unika-len-13-9-z-tejto-dane/ https://www.finreport.sk/ekonomika/na-vybere-dph-slovensko-rocne-prichadza-o-1-6-miliardy-eur/ https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-09/vat-gap-full-report-2020_en.pdf

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko