dotácia pre Privilégium n. o.

Ministerstvo práce dalo podvodom dotáciu zadlženej organizácii.

Ministerstvo práce dalo dvojmiliónovú dotáciu neziskovej organizácie Privilégium i napriek tomu, že Privilégium malo 17 ­miliónový dlh voči Sociálnej poisťovni. Ministerka práce Viera Tomanová, ktorá pracovala pred nástupom do funkcie ako manažérka v tejto organizácii, dotáciu obhajovala, hoci pri nej prišlo k podvodu.

Ministerka práce a sociálnych vecí má nový škandál, ktorý je v porovnaní s dôsledkami jej legislatívnych návrhov naozaj banalitou. Ibaže banality niekedy rozhodujú. Viera Tomanová bola od októbra 2005 až do momentu, keď sa stala členkou Ficovej vlády, manažérkou neziskovej organizácie Centrum privátnych sociálnych služieb Privilégium. A táto organizácia dlhuje Sociálnej poisťovni 17,3 milióna korún, zistil týždenník Plus 7 dní.

Oveľa zaujímavejšie otázky nastolili redaktori denníka SME, ktorí zistili, že Centrum privátnych sociálnych služieb Privilégium dostalo od Tomanovej ministerstva (po jej nástupe do funkcie) dve dotácie v celkovej výške približne 2 milióny korún. Pravidlá samotného ministerstva hovoria, že dotácia nemôže byť poskytnutá „žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom“. Pozoruhodným detailom, ktorý už len „vylepšuje“ celkový obraz, je počínanie Sociálnej poisťovne, ktorá voči Centru privátnych sociálnych služieb Privilégium začala exekučné konanie a neskôr ho zasa zastavila. Prečo, to už komentovať odmietla.

Štatutárni zástupcovia Centra privátnych a sociálnych služieb Privilégium sa 11. septembra zaviazali, že vrátia MPSVR dotáciu vo výške 2 milióny Sk.

Zdroj:
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/privilegium/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko