Dotácie na plochu

Model Roškovej agrochobotnice pri čerpaní agrodotácií založili ešte v roku 2008 dve firmy, ktoré môžu viesť k súčasnému predsedovi Národnej rady (NR) SR Andrejovi Dankovi (predseda SNS).Firmy Agrosektor Bystrica, s.r.o., a Agro Poľno, s.r.o., žiadali o agrodotácie na obrovské plochy pôdy. Tieto dve firmy dokopy žiadali agrodotácie na 7000 hektárov (ha) pôdy. Ak si vynásobíme sumou 230 eur na jeden ha, tak dostaneme sumu 1,6 milióna eur.Tieto dve firmy nemali so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) zmluvy na to, aby si takúto obrovskú výmeru pôdy prenajali od pozemkového fondu. Je nelogické, že by túto pôdu mohli mať vo vlastníctve či nájme od pôvodných vlastníkov, pretože sa nachádzala po celom Slovensku. 7000 ha sa malo nachádzať v 134 lokalitách Slovenska.Spomínané dve firmy vznikli v máji 2008, pričom žiadosti na dotácie sa podávajú do 15. mája bežného roka. “”Tieto firmy vznikli po termíne 15. mája a o dotácie požiadali hneď na 7000 ha pôdy. Z toho vyplýva dôvodné podozrenie, že čakali na 15. máj, aby im niekto, kto mal prístup k informáciám k dátam z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), povedal o voľných rozdrobených parcelách, na ktoré v tom roku 2008 nikto nežiadal dotácie. Je podozrivé, že tieto firmy žiadali o dotácie iba v roku 2008.Jediným konateľom a majiteľom oboch firiem bol v tom čase Ing. Tomáš Bubán s adresou, Silvánska 6, Bratislava, Býval na rovnakej adrese ako Ing. Ján Bubán, aj ako Peter Bubán, aj ako Mária Bubánová. Ing. Ján Bubán bol jeden a pol roka konateľom a tri roky spolumajiteľom vo firme Dankerstav, s.r.o., priamo s bývalým predsedom parlamentu Andrejom Dankom.Ten istý mechanizmus, ako ho vymysleli firmy Agrosektor Bystrica, s.r.o., a Agro Poľno, s.r.o., neskôr využila Roškovej agrochobotnica.

Zdroj:

http://www.teraz.sk/slovensko/sas-model-agrochobotnice-uz-v-roku-2008-/325674-clanok.html

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko