Konateľ štátneho podniku MH Development zo štátnych peňazí platil pokuty vlastnej firmy a auto si prenajal za cenu, za ktorú ho mohol aj kúpiť

Predstavitelia štátnej firmy MH Development uzatvárali zmluvy s firmami, ktoré vlastnili sami alebo ich príbuzní.

Konateľ štátnej spoločnosti MH Development Ladislav Košecký stojí za zmluvou o nájme vozidla spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Mertimex, v ktorej je jediným spoločníkom. Zmluvu tak uzatvoril sám so sebou a prostredníctvom nej sa obohatil z verejných peňazí. MH Development si v nej prenajal auto na celý rok 2013 s mesačným nájomným vo výške 1 200 eur bez DPH, teda za rok 14 400 EUR.

Kontaktnou osobou v MH Development bol tiež Michal Hyža. Ten mal podpísať za štátnu firmu trinásť faktúr vo výške viac ako 132 000 eur s firmou svojich rodičov INSO consulting. Spoločníkmi firmy sú Igor Hyža a Alena Hyžová, ktorí sú rodičmi Michala Hyžu. Igor Hyža je zároveň konateľom v Košeckého firme Mertimex.

Košecký tiež zaplatil tri pokuty vo výške 12 786 eur od parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií z peňazí štátnej firmy. Pokuty Košecký dostal za nepodanie majetkového priznania a podnikanie nezlučiteľné s ústavným zákonom.

Tu však konflikt záujmov podľa poslanca nekončí. Na webovej stránke MH Development bol zverejnený zoznam dodávateľských faktúr, z neho vyplýva, že firme Mertimex boli vystavené tri faktúry za prenájom motorového vozidla, celkovo za 46 320 eur, pričom len jedna odkazuje na zmluvu zverejnenú v centrálnom registri. Aj tu by mohlo by ísť o bezdôvodné obohatenie.
Košecký bol odvolaný vtedajším ministrom hospodárstva Pavlom Pavlisom.

Zdroj:
https://www.etrend.sk/ekonomika/dalsi-pruser-exsefa-statnej-firmy-pokuty-mal-platit-zo-statneho.html
https://www.etrend.sk/ekonomika/sef-statnej-firmy-doplatil-na-ksefty-so-sebou-nedostane-ani-odstupne.html

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko