Logo slovenského predsedníctva za vyše 160 000€ dodala spriaznená firma za pochybných podmienok

Kultúrne akcie súvisiace so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ preveroval polícia. Zamerala sa na to, či pri ich organizácii nedošlo k šafáreniu s verejnými peniazmi. Vypovedali už viacerí svedkovia. V hľadáčiku polície bolo najmä podujatie, na ktorom sa prezentovalo logo slovenského predsedníctva. Vlani v novembri dnes už bývalá zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí Zuzana Hlávková totiž upozornila, že akcia bola predražená.
Šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák tieto podozrenia odmietol. Argumentoval, že na celé predsedníctvo bolo vyčlenených 70 miliónov eur, nakoniec sa minulo len 59 miliónov. Pre vyvrátenie pochybností Lajčák nakoniec požiadal Najvyšší kontrolný úrad o kontrolu. Úrad preverí faktúry, verejné obstarávanie a čerpanie peňazí zo štátneho rozpočtu viacerých podujatí. „V súčasnosti je kontrola v etape skončenia analýz a sumarizovania dokladov potrebných pre kontrolu. Tá bude spustená v marci,“ vysvetlila hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.
Podľa Hlávkovej ministerstvo plytvalo peniazmi a netransparentne vybralo agentúru Evka, ktorá mala na starosti predstavenie loga vlani vo februári. Táto akcia vyšla približne na 156-tisíc, ktoré dostala agentúra za zorganizovanie podujatia. Ďalšie tisíce išli na občerstvenie či prenájom divadla. „Oslovili sme tri agentúry, dostali sme ponuky a vybrali sme tú s najnižšou cenovou ponukou,“ vysvetľoval pred dvoma mesiacmi Lajčák spôsob, akým sa jeho ľudia dopracovali k zmluve s Evkou. Rezort bol kritizovaný aj za galavečer k otvoreniu predsedníctva, ktorý stál 200-tisíc eur. Ministerstvu najmä vyčítali, že umelcov vyplácalo priamo, nie cez agentúru. Lajčák v zahraničnom výbore parlamentu vlani v decembri uviedol, že honorár pre 26 umelcov bol 32-tisíc eur.
Protimonopolný úrad nakoniec zastavil konanie vo veci prešetrovania zákonnosti postupov použitých ministerstvom zahraničných vecí pri zadávaní zákaziek súvisiacich s podujatiami v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ. “”Úrad konštatoval, že z dostupných podkladov a informácií nie je možné vyvodiť záver, že v súvislosti s vyššie uvedenými verejnými kultúrnymi podujatiami by bolo došlo k porušeniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Rúca sa tak ďalší mýtus využívaný v kampani proti MZVaEZ SR: že malo údajne dôjsť k akýmsi manipuláciám pri zabezpečovaní týchto podujatí,”” uviedol rezort diplomacie.
PMÚ prijal žiadosť o preskúmanie konania od rezortu zahraničných vecí, podnet dala aj mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). “”PMÚ neskúmal predsednícke zákazky do hĺbky,”” reaguje TIS na rozhodnutie úradu. Tvrdí, že PMÚ sa musel o potrebné podklady “”naťahovať až do polovice mája roka 2017″”. “”Môžeme vôbec veriť, že MZV poskytlo úradu kompletnú dokumentáciu, keď musel rezort opakovane vyzývať na doplnenie kontrolovanej dokumentácie?”” pýta sa TIS. Rezortu zahraničných vecí malo podľa mimovládky trvať 175 dní, kým vyhovelo požiadavke PMÚ sprístupniť kompletnú dokumentáciu k výberu organizátorov kultúrnych podujatí. Bývalí zamestnanci MZV Hlávková a Pavol Szalai stále trvajú na svojich tvrdeniach, a síce, “že ponúk bolo viacero, že víťaz bol vybraný dopredu a že ostatní uchádzači súťažili len naoko”

Zdroj:
http://www.topky.sk/cl/10/1590425/Nove-odhalenie-v-kauze-u-Lajcaka–Smer-sa-smeje-Slovakom–pozrite-si-VIDEO-a-pochopite

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko