Manažéri VšZP si vyplatili tisícové odmeny, aj keď priviedli poisťovňu do straty

Manažéri štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne si vyplatili v roku 2017 odmeny v celkovej výške asi 36 000 EUR a to aj napriek tomu, že tej dobe mala štátna poisťovňa stratu 114 miliónov EUR a bolo poukazované na jej zlé hospodárenie.  VšZP vtedy šetrila na liekoch či vyšetreniach. Tisícové prémie dostalo aj bývalé šéfstvo, ktoré priviedlo poisťovňu takmer ku krachu. Takmer 600 EUR dostal dokonca aj člen predstavenstva Tibor Papp napriek tomu, že nastúpil až v polovici decembra 2016 a mal odpracovaných 13 dní. Peniaze delila VšZP s požehnaním ministerstva zdravotníctva ako jej hlavného akcionára.VšZP odmietla, že by nezákonne či svojvoľne vyplatila odmeny svojmu manažmentu. Predstavenstvo sa vraj riadilo zákonnými a platnými normami. “Tri zložky odmeňovania, teda vrátane variabilnej, sú vyplácané pravidelne a sú plne nárokovateľné v zmysle Zmluvy o výkone funkcie. Nevyplatenie jednotlivých zložiek odmien by bolo porušením zmluvných podmienok s právnymi dôsledkami pre VšZP. Čiže pokiaľ sú splnené stanovené podmienky, členom predstavenstva musia byť ročné odmeny vyplatené,” uviedla hovorkyňa Vasilenková.

Zdroj:

Manažéri stratovej VšZP si vyplatili odmeny – Domáce – Správy – Pravda

 

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko