Nákup učebníc na ministerstve školstva

Ministerstvo školstva vyhlásilo súťaž na výrobu a tlač učebníc pre stredné a základné školy. Zaplatilo však oveľa viac, ako bolo potrebné. Nevybralo najlacnejšie ponuky. Z celkového počtu 77 ponúk si ministerstvo v 46 prípadoch vybralo drahšiu možnosť a v tretine prípadov dokonca najdrahšiu možnosť.

Niektoré učebnice boli o 4 až 6 eur drahšie za položku. Pochybnosti vyvolala aj výberová komisia, v ktorej nemal byť ani jeden člen so skúsenosťami alebo odbornosťou v oblasti výroby učebníc. Účastníci sa sťažovali aj na nejasnosť zadania.

Podmienky účasti na súťaži boli tiež podozrivé. Na jednej strane ministerstvo požadovalo dostatočný obrat v oblasti tlače učebníc, na druhej strane sa súťaže mohol zúčastniť Vojenský kartografický ústav, ktorý nikdy žiadnu učebnicu nevydal.

Absolútnym vrcholom bolo, keď pred oficiálnym ukončením súťaže zamestnanec ministerstva poslal všetkým účastníkom e-mail, do ktorého omylom pripojil zoznam, v ktorom už boli označení víťazi.

Štát kvôli tejto nevýhodnej súťaži prišiel odhadom o 27 miliónov korún, teda približne 915 000 eur.

Zdroj:
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/nakup-ucebnic-na-ministerstve-skolstva/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko