Národný futbalový štadión

Národný futbalový štadión sa začal stavať v septembri 2016. Investorom NFŠ je Ivan Kmotrík. Zákazku získal priamo, bez súťaže. S vládou Roberta Fica mal dohodu, že na výstavbu dostane od štátu dotáciu 27 miliónov eur a potom od neho štát štadión odkúpi za ďalších 75 miliónov eur.

Pri výstavbe štadióna bol porušený zákon, pretože tender na technologické vybavenie štadióna bol ušitý na mieru konkrétnemu uchádzačovi. Potvrdila to Rada Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže.

Pri hľadaní poskytovateľa služieb “Vybavenie budov NFS – audio-video technika, kabeláž a káblové rozvody” úrad poukazuje na to, že príliš prísne podmienky certifikácie bránili spravodlivej hospodárskej súťaži. Jednoducho, uchádzači museli mať bezpečnostný certifikát, ktorý mali len tri spoločnosti na Slovensku, ale tento bezpečnostný certifikát vylúčil spoločnosti, ktoré sa inak mohli uchádzať o niektorú časť celej zákazky.

Hoci mal byť štadión dokončený v roku 2018, v priebehu roka sa ukázalo, že namiesto dokončenia sa ešte viac predraží. V tom čase sa hovorilo o sume 7 až 12 miliónov eur a Pellegrini povedal, že štát je pripravený rokovať o jeho zaplatení.

Štadión bol oficiálne otvorený 3. marca 2019.

Koncom januára 2020, mesiac pred voľbami, Pellegriniho vláda odsúhlasila dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, podľa ktorého sa cena zvýšila na 98 447 000 eur. V porovnaní s pôvodným plánom sa tak náklady pre verejné financie zvýšili o 17 miliónov eur.
Naša vláda však v júli 2020 vyhlásila zmluvy s NFŠ za neplatné a rozhodla sa nevyplatiť Kmotríkovi takmer 100 miliónov eur. Okrem toho, že štát nezaplatil 100 miliónov eur za štadión, požaduje aj vrátenie zálohy vo výške 27 miliónov eur.

Zdroj:
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/futbalovy-stadion/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko