Predaj dreva pod cenu

Zamestnanci Lesov SK, medzi nimi aj Ján Mičovský, verejne upozornili na tunelovanie štátneho podniku a zverejnili viacero káuz. Spoločnosť Mondi SCP a. s. nakupuje listnaté drevo na chemické spracovanie od Lesov SR, š. p. za nižšie ceny ako sú trhové.

Porovnateľné ceny konkurencie ako napr. Lenzing z Rakúska sú vyššie v priemere o 5 eur na parite ex work, teda na odvoznom mieste alebo lesnom sklade. Ročné dodávky v objeme cca 800 tisíc m3 krát znížená jednotková cena na m3 listnatej vlákniny 5 Eur, to je 4 mil. eur ročne (120 mil. SKK ročne). Obchod v tejto podobe trvá tri roky.

Zdroj:
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/lesy-sr-s-p-predaj-dreva/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko