Prenájom poľovných revírov

Zamestnanci Lesov SK, medzi nimi aj Ján Mičovský, verejne upozornili na tunelovanie štátneho podniku a zverejnili viacero káuz. Predčasné zrušenie nájomných zmlúv v 60 režijných revíroch štátneho podniku v rokoch 2007 – 2009 a ich následné prenajatie bez výberových konaní v čase kedy vrcholili prípravy na prijatie nového zákona o poľovníctve (účinný od 1. septembra 2009), ktorý zavádza povinnosť prenájmu štátnych revírov vo verejných súťažiach. (napr. prenájom poľovného revíru Čebovská Bukovina (2 566 ha), OZ Krupina za ročné nájomné 125 tis. Sk, pritom sa v tomto režijnom revíri sa dosahovali ročné tržby vyše 1 mil. Sk)
Lesník Ján Mičovský je presvedčený, že štátny podnik prichádza o 40 až 50 miliónov korún ročne v porovnaní s Čechmi, ktorí získavajú za prenájmy vo verejných súťažiach.

Zdroj:
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/lesy-sr-s-p-prenajom-polovnych-revirov/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko