Rozdeľovanie licencií pre slnečné elektrárne

V roku 2009 SEPS stanovil podmienky prideľovania licencií na slnečné elektrárne, ktoré priamo podporovali korupčné prostredie.

ÚRSO najprv stanovil cenu za MWh solárnej elektriny na 430 EUR. Táto cena bola desaťkrát vyššia ako vtedajšia trhová cena. Túto cenu stanovil na 15 rokov.

Neprimerane vysoká cena prirodzene prilákala veľký záujem, ktorý mnohonásobne prevyšoval kapacitu siete pre taký nestabilný zdroj, akým je solárna energia. Spoločnosť SEPS preto rozhodla, že bude schvaľovať len žiadosti pre elektrárne s výkonom 120 MW.

Ak by licencie predal záujemcom s najvyššou ponukou, teoreticky by mohol získať 1,6 miliardy korún, čo je približne 53 miliónov eur. Rozdeľovanie však prebiehalo systémom, ktorý otváral dvere korupcii – kto prv príde, ten prv melie. Výzva bola vyhlásená v piatok 27. novembra 2009 a platila do štvrtka 3. decembra 2009. Záujemcovia mali teda len 4 pracovné dni na predloženie svojich žiadostí ( vrátane kompletnej projektovej dokumentácie a súhlasov vlastníkov pozemkov).

Samozrejme, pokiaľ spoločnosti nemali tieto informácie vopred k dispozícii. Potom boli vo výhode. Spoločnosti, ktoré sa o výzve dozvedeli až v piatok, v skutočnosti nemali šancu uspieť. Limit bol dosiahnutý už pri otváraní obálky č. 57 z 90.

Licencie dostali oligarchovia ako Brhel alebo ľudia priamo napojení na Smer ako Ladislav Lazár, Martin Borguľa, Tomáš Malatinský či Roman Šipoš – išlo o politikov alebo vysokých štátnych úradníkov nominovaných Smerom.

Zdroj:
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/rozdelovanie-licencii-pre-slnecne-elektrarne/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko