Minister Richter vyhlásil tender na Silvestra

Nástenkový tender 2 – minister práce vyhlásil tender na Silvestra o 1 ráno, žiadatelia mali ešte v ten deň doručiť podklady.V žiadostiach o eurofondy na opatrovateľky uspeli nováčikovia. Úspešní uchádzači ich teraz zháňajú v skúsenejších agentúrach. O jednej ráno na Silvestra. Tak začal minister práce Ján Richter prerozdeľovať takmer 50 miliónov eur z eurofondov určených na podporu opatrovateľských služieb. Kľúč bol jednoduchý. Ku grantu sa dostali tí, ktorí sa prihlásili ako prví.Na spôsob, ako sa prerozdelili eurofondy, sa dnes sťažujú viaceré organizácie, počnúc Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a končiac Slovenskou katolíckou charitou. K peniazom sa totiž nedostali napriek tomu, že s opatrovaním mali niekoľkoročné skúsenosti z doterajších fáz projektu. Namiesto nich teraz dostali granty viaceré neznáme agentúry.„Sme presvedčení, že implementačná agentúra nehrá s nami čestnú hru pokiaľ ide o stanovenie podmienok účasti na národnom projekte, prijímanie a hodnotenie žiadostí i spôsob uzatvárania zmlúv,“ napísalo v sťažnosti adresovanej ministerstvu práce päť neziskových organizácií.Sťažujúce sa organizácie poukazujú najmä na zvláštne okolnosti výzvy. Nielen, že bola zverejnená medzi sviatkami v posledný deň roka, ale podľa nich aj diskriminovala niektorých žiadateľov. Dokumenty so žiadosťou totiž bolo potrebné odovzdať nielen elektronicky, ale aj osobne v Bratislave. V posledný deň roka bola pritom podateľňa na ministerstve otvorená len do 11.30. Pre následný sviatok a nepracovný víkend tak mimobratislavské organizácie mohli odovzdať svoje podklady najskôr až 4. januára.Výsledok však je, že sedem organizácií, ktoré žiadali finančný príspevok na 349 miest opatrovateliek, tak napokon dostalo len zlomok z požiadavky. Charite schválil rezort práce zatiaľ len príspevok na 50 miest. V predchádzajúcom národnom projekte mala doteraz pridelené prostriedky na 350 opatrovateliek. Podľa televízie Markíza práve preto skončia len na Spiši na úradoch práce desiatky opatrovateliek. Výhrad k rozdeľovaniu dotácií je zo strany organizácií viacero. Poukazujú aj na to, že rezort nezverejnil ani to, komu a koľko miest bolo schválených. Zverejnené zmluvy tieto údaje neobsahujú. Denník SME požiadal ministerstvo o poskytnutie zoznamu úspešných uchádzačov, no v pondelok mu ich rezort neposkytol. Uviedol, že zatiaľ tak nemôže urobiť.

Zdroj:

https://domov.sme.sk/c/20089601/richter-nadelil-eurofondy-cudne-neziskovky-sa-stazuju.html

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko