Smer sa prizeral ako PENTA/Dôvera okradla pacientov finanč.operáciami

PENTA-Dôvera finančné operácie na okradnutie pacientov 466mil.€
(2008-2009)
zodpovedný minister R.Raši (Paškov človek), 1.vláda R.Fica

V r.2009 si PENTA cez Cyperské schránkové firmy vyplatila 400mil.€ z verej.zdravotného poistenia, údajne išlo o vyplatenie “”hodnoty poistného kmeňa””, ktorý Dôvera získala od poisťovne Apollo. To však nebola prvá špekultívna finančná operácia…

Už v r.2008 Penta zo zdravot.poisťovne Dôvera vytiahla 2miliard.Sk (66 mil.€) špekulatívnym znížením základného imania:
R.Fico v r.2006, hneď po vstupe do vlády začal hlasno presadzovať zákaz zisku zdravotných poisťovní. Legislatívny návrh zákona dala jeho vláda do pripomienkového konania v júni 2007. A práve v tom čase – niekoľko dní po predložení zákona, sa začali v zdravot.poisťovni Dôvera diať zaujímavé operácie:
Hlavní akcionári DôveraHolding a Slov.Investič.Družstvo (oboch vlastní PENTA) sa dohodli na odpredaji 30% balíka akcií zdravot.poisťovne Dôvera, podpísali aj zmluvy.
POZOR: išlo však o 2 zmluvy s podobným obsahom a rozličnou cenou. Pár dní po transakcii si, na základe rozhodnutia akcionára, poisťovňa Dôvera zvýšila základné imanie. Zo 160mil.Sk z peňazí z vnút.zdrojov poisťovne, narástlo na 2,4miliard.Sk
Od jan.2008 NRSR zakázala zdravot.poisťovniam tvoriť zisk…
V sep.2008 akcionári Dôvery rozhodli o znížení základného imania, ktoré zvyšovali pred rokom a teda vyplatení stoviek miliónov Sk. Hneď v 1.roku zákazu zisku, približne 2 miliardy Sk, teda asi 66mil.€ dostali zo zdravotnej poisťovne Dôvera jej akcionári. Všetky prostriedky získané zníženám základného imania spoločnosti boli vyplatené jej jedinému akcionárovi, spoločnosti Dôvera Holding pod stopercetnou kontrolou Penty.
Len pár dní predtým, ako Dôvera Holding, znížením základného imania de facto zarobila 2miliardy Sk, podpísala dodatok k zmluvám o odkúpení 30% akcií Dôvery. S nástupníckou firmou Slov.Investič.Družstva, tiež vlastnené PENTOU, sa dohodla, že dajú urobiť znalecký posudok. A na základe neho Dôvera Holding doplatil predávajúcemu družstvu ďalšiu viac ako miliardu. Predávajúcemu, predstaviteľom družstva sa pritom ešte v júni zdala jedna miliarda za akcie primeraná a ubezpečovali o tom aj drobných akcionárov. Keď neskôr dostali miliardu navyše, drobným akcionárom to už vraj neoznámili.

Zdroj:
https://index.sme.sk/c/23074648/penta-z-dovery-podozrivo-vytiahla-takmer-dve-miliardy-korun.html

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko