SMER vytiahol z PPA 28mil. € deň pred voľbami

SMER vytiahol z PPA 28mil. € deň pred voľbami.
NKÚ v 2020 potvrdil, že súťaž bola vopred modelovaná tak, aby sa z PPA vytiahlo 28mil.€ a nehľadelo sa na účinnosť celého tohto projektu.
Protipožiarny kamerový systém na ochranu lesov za 28 mil.eur manažéri štát. podniku Lesy SR vyberali netransparentným spôsobom. Jeho fungovanie je drahšie, ako keby sa lesy pred požiarmi chránili napr. pilotovanými letmi. Potvrdil NKÚ.
Bezmála 2/3 zdrojov boli hradené z fondov EÚ a zvyšok bol vykrytý zo štát.rozpočtu a rozpočtu podniku.
Hodnotenie projektov zo strany PPA považovali kontrolóri za nedostatočné, pretože ani jeden z odborných hodnotiteľov nemal dostatočnú odbornú spôsobilosť či profesijné skúsenosti na hodnotenia takéhoto projektu,“( Mitrík).
Zmluva bola uzatvorená 4.mar.2016, deň pred parlamentnými voľbami. Za PPA ju podpísal výkonný riaditeľ agentúry Ľubomír Partika. Systém bol do riadnej prevádzky spustený v apr.2017. Od uvedenia systému do plnej prevádzky zaplatili štátne lesy podľa NKÚ dodávateľovi 180-tis. eur s DPH ročne za prevádzkovanie a podporu. Do konca júla 2019 tak zaplatili spoločnosti GAMO, a. s. viac ako 417-tis. eur s DPH. Táto zmluva však platila len do r.2022.
Vážnym nedostatkom bola aj absencia prepojenia so systémom Hasičského a záchranného zboru protipožiarnej ochrany lesov na ploche 760-tisíc hektárov.
Oveľa lacnejším a efektívnejším riešením by bolo využívanie dronov.
NKÚ výsledky kontroly odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.

Zdroj:
https://www.teraz.sk/spravy/nku-protipoziarny-system-obstarali-/479704-clanok.html
https://index.sme.sk/c/22444488/nku-protipoziarny-system-za-28-milionov-obstarali-lesy-sr-netransparentne.html

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko