Smerácka starostka Janovej Lehoty sa obohacovala na eurofondoch

Starostka Janovej Lehoty Božena Kováčová na zmluvách dotovaných z eurofondov, si mala svoj bežný príjem zvýšiť o sumu takmer 60tis.€

Hodinovú sadzbu 37,50€, teda veľkopanskú taxu, si p.Kováčová mala “”oddrieť”” aj účasťou na konferenciách, workshopoch a besedách.
Napr. vo februári 2011 na projekte vraj odrobila 38hodín. Z toho 12h venovala prezentácii novely zákona o soc.službách na zasadnutiach obec.zastupiteľstiev v Hliníku n/Hronom, Dolnej Ždani a Brusne. Lenže v uvedených dňoch sa podľa informácií zverejnených týmito obcami na internete ich zastupiteľstvá nekonali! Vraj to však podľa nej boli komisie sociál.vecí, kde prezentovala zákon o soc.službách.
Kováčová: “”Je síce napísané, že na obec.zastupiteľstve, ale bola som na sociálnej komisii”.
23 rokov pracovala ako starostka, takže je nemysliteľné, aby nechápala rozdiel medzi zasadnutím obecného zastupiteľstva a nejakej komisie. Zato asi vedela, že potvrdiť či vyvrátiť zasadnutie nejakej obecnej komisie v konkrétny deň pred 2rokmi vôbec nie je jednoduché.
Na prezenčkách, zrejme sfalšovaných, datovaných presne na termíny, ktoré má Kováčová uvádzané vo výkaze údajne omylom, je aj jej podpis.
Milióny eur, z ktorých sa ušlo aj pani starostke, boli pripravené na národný projekt Centrum soc.dialógu SR, ktorý sa realizoval s podporou z Európskeho sociál.fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Vtedajší riaditeľ Centra vzdelávania MPSVaR SR Ivan Bernátek podpisoval zmluvy ako na bežiacom páse, hovorí sa zhruba o stovke šťastlivcov, ktorí mali dostávať za každú „odrobenú“ hodinu takmer 40€. Tieto peniaze sa nehnusili ani samotnej ministerke Viere Tomanovej, rozkošné zmluvy s Bernátkom podpísala aj ona. Keď sa škandál prevalil, tvrdila, že peniaze získané z eurofondov daruje na charitu.

Zdroj:
https://plus7dni.pluska.sk/domov/peniaze-eurofondov-socialny-projekt-usli-aj-smerackej-starostke

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko