Štátny podnik prenajal pozemky bez súťaže na 100 rokov, o 15 mil.€ lacnejšie

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba prenajal na 99 rokov súkromnému investorovi, firme Xiland, územie Jarovského ramena – časť vodného diela Gabčíkovo. Cena prenájmu bola 50halierov (1,66 centa) za meter štvorcový na rok.

Ministerstvo životného prostredia prenájom potvrdilo.

Vodohospodári vybavili prenájom poza chrbát vlády, ktorá ho mala najprv odsúhlasiť.

Pri území 300 hektárov by mohol štát od Xilandu zinkasovať ročne 1,5 milióna korún (50 tisíc €). Je to 3x menej, než získa za prenájom susedného územia v Čunove, kde spoločnosť Danubia Invest pripravovala výstavbu športovo-rekreačného areálu Danubia park. Za prenájom 220 hektárov ročne štátu platí 3,7 milióna korún (123 tisíc €).

O tom, že tento prenájom má veľmi blízko k predaju, svedčí nielen takmer storočná základná lehota nájmu, ale aj ďalšie časti zmluvy, kde sa píše, že ten, kto nadobudne vlastnícke právo k objektu vybudovanom na pozemkoch, bude mať právo prenajať si pôdu pod ním aj po skončení nájmu.

Ide o jednu z kľúčových športovo-rekreačných lokalít Bratislavy. Investor, firma Xiland, chcela okrem športovo-rekreačných zámerov na území vybudovať aj objekty bývania, obchodov, služieb a zábavy.Firma v tom čase nemala sídlo, ani telefón. Na dvoch miestach v Bratislave si prenajímala poštový priečinok, kde sa dal zanechať písomný odkaz. Za spoločnosťou stáli podľa registra na internete podnikatelia Jakub Miller a Štefan Stanko. Tí vlastnili aj lyžiarske stredisko v Banskej Štiavnici.

Štátny vodohospodársky podnik tvrdil, že nemal „veľmi na výber”. Pozemky totiž blokovalo vecné bremeno, ktoré na ne zriadilo ešte predošlé vedenie podniku v prospech firmy Družstvo Lužné lesy.
Riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Roman Straka povedal, že e družstvom sa nedalo komunikovať a Vodohospodárska výstavba nevedela bremeno zrušiť. Potom však prišiel Xiland. Ten sa ponúkol, že dosiahne zrušenie bremena, lebo má na to „prostriedky”.

Podľa opozície takáto obhajoba neobstojí. Uzavrieť mnohogeneračný prenájom len preto, že sa Vodohospodárska výstavba nevedela dohodnúť s firmou, v ktorej prospech je vecné bremeno. Ak sa totiž štátny podnik chcel zbaviť vec. bremena, mal vyhlásiť tender na riešiteľa problému a potom prenájom vydražiť. V takýchto prípadoch je dražba najlepší spôsob, ako zistiť cenu.

Zdroj:
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/prenajom-pozemkov-pri-dunaji/
https://index.sme.sk/c/4874128/xiland-o-pozemky-nesutazil.html

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko