Ukradnuté clo na čínskom tovare

Podhodnotené preclievanie kontajnerov s čínskym tovarom
(2013-2014)
zodpovední: Kažimír ako MF, štát.tajomnik PELLEgrini, Imrecze šéf Finančnej správy to umožnili

Clo sa prerozdeľuje 25% ku 75% (SR:EÚ)
OLAF – EÚ vyčíslil škody na strane EÚ na 290mil.€
Z toho už uhradená pokuta z rozpočtu SR: 280mil.€

+Proporcionálne škody na col.príjmoch SR: 97mil.€

Celková škoda na strane štátu za 2roky (2013-2014):
280mil.€ +97mil.€ =spolu 377mil.€

Zdroj:
https://index.sme.sk/c/23134831/colna-kauza-nas-stala-slovensko-stovky

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko