Veriteľom piešťanského letiska je aj Vladimír Poór

Približne 50-tisíc eur požičal piešťanskému letisku Vladimír Poór, ktorý je tiež jedným z veriteľov spoločnosti. K zisteniu prišiel počas poslaneckého prieskumu na letisku Jozef Viskupič. Likvidným majetkom je v tomto prípade podľa neho jeden turboštartér a jeden vyhľadávač kovov a bômb. Keďže ide o nehnuteľný majetok, táto informácia nepodlieha povinnosti zverejnenia. Nehnuteľným majetkom – pozemkami je založená pôžička právnika Petra Sopka, ktorý je členom dozornej rady spoločnosti a ako súkromná osoba jej požičal spolu 300-tisíc eur. Prostriedky mali byť použité na krytie miezd zamestnancov.Všetko nasvedčuje tomu, že nejaká skupina má záujem cez scenár likvidácie letisko sprivatizovať podľa starého HZDS manuálu. Prvá časť kontrolného dňa na konala priamo na Letisku Piešťany, prítomní boli aj zástupcovia mesta – menšinového akcionára a.s. vrátane primátora Miloša Tamajku a tiež tam bol aj člen predstavenstva a.s., pracovník TTSK Juraj Štaffa.Druhá časť sa podvečer konala v sídle TTSK v Trnave. Predseda predstavenstva Letisko Piešťany, predseda TTSK Tibor Mikuš však na úrade prítomný nebol. Poslanci tak položili len niekoľko otázok zamestnancom úradu, nakoniec sa predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Boris Kollár rozhodol v takejto situácii prieskum ukončiť. Aj toto svedčí o postoji T. Mikuša k inštitútu poslaneckého prieskumu, konštatovali poslanci. Okrem Kollára a Viskupiča sa na prieskume zúčastnili aj Miroslav Ivan, Stanislav Drobný a Renáta Kaščáková.Urobíme všetko preto, aby sme toto letisko zachránili, dodal Kollár. Podľa jeho slov je teraz osud letiska v rukách a na zodpovednosti ministra dopravy. Otázka pred mimoriadnym valným zhromaždením (VZ) 29. novembra, ktoré má rozhodnúť o likvidácii akciovej spoločnosti, totiž stojí, či sa ministerstvo – tretí akcionár pridá na stranu TTSK. Vtedy by odkleplo VZ likvidáciu. Alebo na stranu mesta Piešťany, ktoré je proti tomuto postupu.Pripomenul, že letisko bolo aj prijímateľom dotácie z európskych fondov s udržateľnosťou do roku 2018, ktorú bude potrebné v prípade likvidácie vrátiť. “Vyvstali by tak obrovské straty pre štát, za to budeme brať na zodpovednosť ministra,” dodal Kollár. Pri stretnutí s ministrom chcú, ako uviedol Ivan, nadhodiť aj otázku vstupu zahraničného kapitálu do piešťanského letiska, a to v kontexte s ohláseným záujmom investorov do nákladnej dopravy.Viskupič opäť poukázal v prípade letiska na prepojenie s finančnou skupinou Slavia Capital, cez člena predstavenstva letiska Michala Mergu, ktorý sa do funkcie dostal len v lete tohto roka. “Tu, za relatívne malé peniaze, chce niekto sprivatizovať obrovský majetok. Tomu treba zabrániť,” skonštatoval Viskupič. Účtovná hodnota majetku Letisko Piešťany, a. s., je približne 22 miliónov eur, trhová je však, ako dodali poslanci, oveľa vyššia. Dlh 1,8 milióna pozostáva z tretiny za nevyplatené odmeny orgánom a.s., druhá tretina je podlžnosť voči mestu za daň z nehnuteľnosti, ďalej 200.000 dlhuje Prima banke.

Zdroj:

https://ekonomika.sme.sk/c/20393532/veritelom-piestanskeho-letiska-je-aj-vladimir-poor.html

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko