Výskumná agentúra dá milióny firmám, aby robili jej prácu

Na konci roka 2017 uzavrela výskumná agentúra ministerstva školstva zmluvu s firmou Grant Thornton Advisory a Visions Consulting na služby spojené zo zabezpečením procesu implementácie eurofondov a podporu pri riadení implementácie. V praxi mali robiť tieto firmy to isté, čo robí práve výskumná agentúra, ktorá rozdeľuje peniaze z eurofondov na výskum a inovácie. V tom čase (rok 2018) mala agentúra 137 zamestnancov a ministerstvo školstva ďalšie stovky zamestnancov, ktorí majú na starosti eurofondové projekty. Podľa odborníka na eurofondy z Ekonomickej univerzity Jána Rudolfa by mali výzvy na čerpanie eurofondov pripravovať úradníci na ministerstve alebo v agentúre. Ministerstvo sa bránilo tým, že je to rámcová zmluva na štyri roky, ktorá má slúžiť napríklad na to, aby im firmy pomohli, ak vlastní úradníci nebudú stíhať termíny.

Výskumná agentúra si mohla podľa zmluvy objednať deväť rôznych druhov služieb – kvalifikovaných expertov na jednotlivé zamerania. Za hodinu práce by mal expert dostať 95 €. Branislav Gröhling z SaS to považoval za neprimeranú sumu. Podľa neho sa trhová cena pri takomto objeme hodín pohybuje niekde okolo 70 €. Zaujímavosťou je, že keď sa Branislav Gröhling stal ministrom, firma Grant Thornton Advisory pokračovala v napĺňaní zmluvy až do skončenia jej platnosti, čomu nasvedčujú vystavené objednávky a faktúry na centrálnom registri.

Subdodávateľom právnych služieb pre tieto firmy bol právnik Ján Gajan (HMG Legal), známy z kauzy Dobytkár (korupčné praktiky s dotáciami). Ten si bral 4 % podiel z plnenia dohody. Gajan je zároveň dlhoročný spolupracovník s Martinom Kvietikom, ktorý je označovaný za oligarchu SNS. Ďalším známym aktérom, ktorý stojí za firmou Grant Thornton Advisory, je Peter Vlasatý, bývalý poradca ministra hospodárstva Jirka Malchárka, ktorý sa viackrát objavil aj v spise Gorilla. V ňom je Vlasatý označovaný ako člen privatizačnej komisie za MH SR, ktorá rozhodovala o privatizácii Bratislavského letiska. Zároveň mal dostať finančnú odmenu za hlasovanie konzorcia Two One (Penta).

Tieto osoby vnášajú do kauzy viaceré pochybnosti, nakoľko niektoré z nich mali skúsenosti s tým ako prideľovať jednotlivé dotácie vybraným subjektom. Tento model mohol slúžiť práve na to, že cez Grant Thornton Advisory a Vision Consulting hodnotili zámerne len tie firmy, ktoré boli dopredu vybrané. Z centrálneho registra nie je možné bližšie zistiť, aký bol účel objednávky. Vždy sa tam nachádza všeobecný, nič nehovoriaci názov.

Zdroj:
https://domov.sme.sk/c/20749943/vyskumna-agentura-da-miliony-firmam-aby-robili-jej-pracu.html

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko