Vytunelovanie spoločnosti Veriteľ a.s.

Ku koncu roka 2002 dosahovali dlhy v zdravotníctve takmer 30 miliárd korún, čo bola viac ako polovica vtedajšieho rozpočtu zdravotných poisťovní. Minister zdravotníctva Rudolf Zajac chcel tento dlh vymazať s pomocou štátnej akciovky Veriteľ.

Oddlžovanie sa začalo na jeseň 2003 a týkalo sa 166 zdravotníckych zariadení a piatich poisťovní. Veriteľom napokon podpísalo zmluvu takmer päťtisíc firiem. V priemere im boli vyplatené istiny vo výške 94 percent.

Po likvidácii spoločnosti Veriteľ, a.s., v júli 2006 zostal likvidačný zostatok vo výške 650 mil. Sk.

O použití týchto peňazí rozhodovalo ministerstvo zdravotníctva s ministrom Valentovičom a ministerstvo financií s ministrom Počiatkom po voľbách 2006. Existuje podozrenie, že týchto 650 miliónov bolo zneužitých.

Peniaze mali byť použité netransparentne a v rozpore s uzneseniami vlády.

232 miliónov korún dostala Spoločná zdravotná poisťovňa, hoci tá bola plne oddlžená Veriteľom pred svojou transformáciou na akciovú spoločnosť. Údajné neuhradené pohľadávky sa mali nájsť v účtovníctve zdravotnej poisťovne až neskôr. Spoločnej v tom čase šéfoval neskorší minister zdravotníctva Ivan Valentovič.

Hoci pohľadávka bola uznaná vo výške vtedajších zhruba 230 miliónov korún, úhrada na účet SZP koncom roka 2006 bola ešte o 6,5 milióna korún, teda 216-tisíc eur, vyššia. Rozdiel nebol podporený žiadnymi dokladmi.

Vyplatenie plnej pohľadávky SZP vrátane príslušenstva je tak v rozpore s pravidlami fungovania Veriteľa. Aj likvidačný zostatok sa totiž mal využiť na oddlžovanie podľa rovnakých pravidiel.
Ďalších 149 miliónov korún získala spoločnosť Technopol. Technopol Trade okamžite po úhrade poslal takmer celú sumu na účet spoločnosti Proomont ako odmenu za vymáhanie pohľadávky, ktorú označili tri rôzne právne kancelárie za spornú a ktorá by bola o pár dní neskôr premlčaná.

Samotná firma sa desať rokov nesnažila aktívne získať peniaze späť napríklad súdnou cestou. Inak by premlčanie nehrozilo. Rezort zdravotníctva tak zaplatil nielen v rozpore s pravidlami, ale aj zbytočne.

Väčšina týchto peňazí skončila na účtoch sprostredkovateľov.

Zdroj:
https://www.sme.sk/c/3890918/sdku-zaujima-veritel.html
https://web.archive.org/web/20100614094653/http://www.ukradli.sk:80/index.php?clanok=70

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko