Železnice mali vyrovnať poskytnutý finan.príspevok z eurofondov. Museli sme ho vrátiť.

Brusel definitívne nepreplatil opravu trate okolo Trenčína za vyše 200mil.€. Pre zbabraný tender sa na to zložili slovenskí daňoví poplatníci.

Slovensko totiž samo odmietlo európske peniaze na rekonštrukciu trate.Ministerstvo dopravy pod vedením Jána Počiatka si totiž zrejme spočítalo, že lepšie je problémový projekt zatiahnuť zo štátneho, ako sa s Bruselom doťahovať o detaily typu, či tender na opravu trate bol v poriadku, náklady adekvátne atď.Už tender na hlavného staviteľa v 2012 bol problémový. Do súťaže sa prihlásili 2 firmy. TSS Grade a Skanska, ktorá dala nižšiu cenu. Skanske chýbal podľa ŽSR nejaký papier o odbornej praxi kvázi stavbyvedúceho, a tak túto lacnejšiu firmu zo súťaže vylúčili. A tender s jediným účastníkom mal víťaza.Skanska sa však odvolala najprv na ÚVO, Najvyšší súd a jej sťažnosti skončili nakoniec až v Bruseli. Tam to však na rozdiel od slovenských úradov zobrali vážne a nielen EK začala svoje vyšetrovanie, ale i Úrad pre boj s podvodmi (OLAF).ŽSR sa podľa Eú.komisie mohli dopustiť porušenia smernice o verejnom obstarávaní tým, že konali v rozpore s princípmi nediskriminácie a transparentnosti, keďže upravili výberové kritériá. Teda podkay EK, štátne železnice vyhodnocovali dodatočne niečo iné, ako pôvodne požadovali. Min.Dopravy uzavrelo so Železnicami SR dohodu o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a štátu na modernizáciu traťového úseku pri Trenčíne.ŽSR dostali 12. augusta 2013 na financovanie stavby pri Trenčíne peniaze v objeme 94,9mil.€. Európska komisia z toho poskytla 80,7mil.€ a štát 14,24mil.€. Železnice museli finančný príspevok vyrovnať na základe pokynov ministerstva.Ministerstvo dopravy už pár mesiacov predtým informovalo, že uvažuje o stiahnutí projektu modernizácie železničnej trate z financovania v programovom období eurofondov v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013.Zôvodnilo to dlhotrvajúcimi vnútroštátnymi súdnymi spormi súvisiacimi s obstarávaním, ako aj vyšetrovaním, ktoré vedie Európska komisia.Zdroj: https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/534992-stat-stopol-peniaze-na-zeleznicu-v-trencine-cast-eurofondov-musime-vratit https://plus7dni.pluska.sk/domov/pociatek-peniaze-bruselu-vykaslal-opravu-trate-zatiahneme-my

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko