Zvláštny biznis v rezorte životného prostredia

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR patriaca pod ministerstvo životného prostredia jednoznačne rozhadzuje peniaze. Dôkazom je biznis ŠOP s neziskovou organizáciou Komplexná centrálna záchranná služba (KCZS), ktorej šéfom je človek odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť (Ján Culka). Peniaze na vybudovanie strediska v Gabčíkove dostal Culka od vlády v roku 2009. Objekt slávnostne vtedy otváral Robert Kaliňák so šéfom Mosta-Híd Bélom Bugárom. Kaliňák vtedy združenie prirovnal k dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý štát nestojí ani desatinu z toho, čo štátni záchranári.V zmluve o ochrane prírody sú uvedené činnosti ako napríklad aktívna účasť pri činnosti národnej skupiny pre elimináciu nelegálneho lovu. Takáto činnosť pritom neexistuje. Ďalej je v zmluve uvedené aj vykonávanie náhodných kontrol chránených území pri podozrení na nelegálne usmrcovanie chránených živočíchov, kontroly vozidiel, eliminácia alebo úplné zamedzenie nelegálneho zberu lesných plodov, zamedzenie pohybu terénnych motocyklov a štvorkoliek či pohybu mimo turistických chodníkov. (Samotná zmluva momentálne nie je k dispozícií ani na stránke ŠOP v sekcii zmluvy od roku 2017 do 2020.)Tieto činnosti majú vo svojej náplni viaceré štátne orgány a organizácie a okrem iného samotná Štátna ochrana prírody a aj polícia. Preto je neprípustné, aby ľudia zaplatení občianskym združením robili sprievod neplateným dobrovoľným strážcom alebo zamestnancom ŠOP.Nakoniec Milana Boroša odvolali s funkcie a nahradili ho Martin Lakanda. Ktorý, v roku 2019 podpísal ďalšiu zmluvu s tým istým združením, opäť na sumu 850-tisíc eur. Tentokrát platili štátni ochranári združeniu za prevenciu a boj s lesným požiarmi. Podozrivé však je, že ŠOP je takéto činnosti povinná robiť len na pozemkoch, ktoré vlastní a to je iba 650 hektárov.Dôvody na odvolanie riaditeľa ŠOP Milana Boroša• Podpísal zmluvu s OZ KCZS bez verejného obstarávania.• Podpísal zmluvu s OZ KCZS, ktorej šéfom je človek odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť.• Podpísal zmluvu s OZ KCZS na úkony, ktoré sú základnou úlohou ŠOP SR.• ŠOP SR je dlhodobo pod vedením Milana Boroša odborne poddimenzovaná• Milan Boroš nezvláda vedenie ŠOP SR a nedostatočne sa zasadzuje za ochranu prírody. • Vedenie ŠOP SR dosadzuje do vedenia jednotlivých správ ŠOP SR politických nominantov bez odborných znalostí problematiky.

Zdroj:

https://www.aktuality.sk/clanok/787952/byvali-sefovia-statnych-podnikov-vysvetluju-toxicke-zmluvy-za-statisice-eur-pokutam-sa-brania-na-sude/</br>• https://www.aktuality.sk/clanok/oq3l51y/statni-ochranari-dostali-pokutu-za-zmluvu-s-culkovymi-zachranarmi/ • https://www.peticie.com/vyzva_ministrovi_zivotneho_prostredia_statna_ochrana_prirody •    http://www.teraz.sk/slovensko/sas-statna-ochrana-prirody-rozhadzuj/275652-clanok.html

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko