Ing. Erika Jurinová

1.
Ing. Erika Jurinová

Ing. Erika Jurinová

Prijala som výzvu vstúpiť do zápasu o našu krajinu a doviesť zodpovedných ľudí do parlamentu. Časť verejnosti chce menej konfrontácie a viac pokoja v politike, chcú typ politiky, ktorý prináša spoluprácu a odbornosť a ja im to ponúkam. Verím, že ľudia vnímajú všetko dobré, čo sa podarilo urobiť aj napriek najväčším krízam, ktorými sme za posledné tri a pol roka prešli. Pred tromi rokmi ľudia pochopili, že sa Slovensko musí zbaviť organizovaných skupín, ktoré si hľadia len svoje záujmy a je nevyhnutné aby sa nimi nedali oklamať ani teraz, aby sa nestalo, že sa opäť vrátime do dôb „našich ľudí“.