JUDr. Igor Dušenka

4.
JUDr. Igor Dušenka

JUDr. Igor Dušenka

Kandidujem, aby sa do spoločnosti nevrátila arogancia moci, systém „našich ľudí“ a éra vybavovačov. Čestnosť, férovosť a pracovitosť musia byť štandardom výkonu verejnej služby, a nie znakom slabosti či neschopnosti. Ako právnik špecializujúci sa na prípravu návrhov zákonov a bývalý kancelár Ministerstva financií SR, ktorý si ctí princíp hodnoty za peniaze, budem pripravovať a presadzovať hospodárne a efektívne opatrenia na podporu a zlepšenie životných podmienok mládeže a mladých rodín. Rovnako tak chcem ďalej posilňovať transparentnosť, právny štát a vymožiteľnosť práva.