Ing. Alexander Hustý

64.
Ing. Alexander Hustý

Ing. Alexander Hustý

Zasadzujem sa o zníženie nákladov na vykurovanie pre ľudí. Pomôžme im zvýšiť energetický štandard bytových domov. Podporme legislatívu a reguláciu, ktorá vytvorí zdroje pre ich modernizáciu. Najlacnejšia je energia, ktorá sa usporí. Urobme to teraz!
Zhodnoťme alternatívne zdroje, nastavme energetický mix v našej krajine tak aby mal ekonomický zmysel a znížme jednostrannú závislosť na dovážaných surovinách.
Chcem podporiť i rozvoj kritického myslenia cez vzdelávanie a legislatívu, ktorá dá ľuďom možnosť zostať v kontakte s realitou bez uzatvárania sa nevedomky do bublín filtrovaných informácií.