Mgr. Anna Andrejuvová

11.
Mgr. Anna Andrejuvová

Mgr. Anna Andrejuvová

Kto som?

Spravodlivosť, bezpečnosť, sloboda a podpora rodín sú kľúčové pre lepší život ľudí na Slovensku a v Európe. V minulom volebnom období som ako poslankyňa národnej rady predložila s kolegami viac ako 30 návrhov z týchto oblastí. Rovnako dôležitá je pre mňa aj ochrana života, a to nielen pre klesajúcu demografickú krivku v našej krajine. Tieto hodnoty chcem obhajovať aj v Európskom parlamente. Na kandidátke zastupujeme s Gáborom Grendelom hnutie NOVA, ktoré sme v roku 2012 založili s Danielom Lipšicom. Spolupracovala som s ním nielen pri zakladaní hnutia, ale aj počas jeho pôsobenia v rezorte spravodlivosti, vnútra a v Národnej rade SR. Vyštudovala som právo a politológiu. Venovala som sa aj komunikácii s médiami a verejnosťou. Pomáhala som ako dobrovoľníčka pri rôznych podujatiach (napr. návšteva sv. Otca, Pochod za život). Pochádzam z východného Slovenska, a preto sú mi blízke regióny Bardejova, Svidníka a Vranova nad Topľou, kde som vyrastala a študovala.

Ako by mala Európska únia vyzerať?

EÚ vznikla ako spoločenstvo na kresťanskom základe a k týmto svojim koreňom by sa mala vrátiť. Dnes sa uberá smerom, ktorý si osobne neželám – veľa byrokracie, aktivizmu v progresívnych témach a snaha zasahovať do oblastí verejného života, o ktorých si majú rozhodovať štáty samé. Želám si, aby únia rešpektovala každý členský štát, a to aj v oblastiach, kde nemáme rovnaké videnie sveta.

S akým cieľom kandidujete do Európskeho parlamentu
a akej oblasti sa chcete venovať?

Chcem obhajovať konzervatívne hodnoty a brániť kompetencie našej krajiny. Venovať sa témam slobody a ľudských práv, ochrane života, ochrane národných záujmov, ochrane náboženskej slobody, rodinám, spravodlivosti a bezpečnosti.

Čo považujete za Váš doterajší najväčší pracovný úspech?

Podarilo sa mi spolu s kolegami presadiť niekoľko noviel zákonov súvisiacich s vyrovnaním sa s komunistickou minulosťou a s ochranou ľudských práv. Napríklad sa nám podarilo po viac ako 30 rokoch od pádu komunizmu finančne odškodniť rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí boli v 50. rokoch v bývalom Československu internovaní vo väzniciach alebo v sústreďovacích kláštoroch.