Bc. Dominik Drdul

Poslanec NR SR

20.
Bc. Dominik Drdul
6 334

Bc. Dominik Drdul

Poslanec NR SR

6 334

Študent, aktivista za práva ŤZP (Trnava)
22 rokov

Študent 4. ročníka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od svojho narodenia žije so zdravotným znevýhodnením – rázštepom chrbtice. Aj preto sa dlhodobo venuje obhajobe práv osôb so ťažkým zdravotným postihnutím. Snaží sa vytvárať pozitívny obraz o týchto osobách, búrať predsudky a vytvoriť tým cestu k ich plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti.

Ako konkrétne vyzerá Tvoja podpora ŤZP? “Ide napríklad o prednášky mládeži o správnom spolužití s osobami so zdravotným postihnutím alebo priamo terénna práca s osobami so zdravotným postihnutím, ako napríklad tréningy samostatnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Chcem sa pričiniť o zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku.”

  • Klub OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (člen)
  • Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ (člen)
  • Ústavnoprávny výbor NR SR (člen)

  • Aktuálne žiadne dokumenty

Videovizitka