Mgr. Dominik Drdul

34.
Mgr. Dominik Drdul

Mgr. Dominik Drdul

Som mladý právnik a aktivista v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Posledné 3 roky a 4 mesiace som bol poslanec Národnej rady. Presadil som viacero návrhov zlepšujúcich život osôb so zdravotným postihnutím. Najviac som hrdý na nárast príspevkov na kompenzáciu ŤZP, lepšiu ochranu klientov DSS a zväčšenie právomocí komisára pre osoby so ZP. Venoval som sa aj otázkam justície, boja proti korupcií a právneho štátu na Slovensku. Opätovne kandidujem, aby som pokračoval v práci pre osoby so zdravotným postihnutím a v prospech všetkých občanov Slovenska, v práci, ktorú som začal.