Dušan Ondrík

90.
Dušan Ondrík

Dušan Ondrík

Moje skúsenosti z cestovného ruchu a zo samosprávy, kde som bol osem rokov starostom, chcem preniesť aj do parlamentu. Ako rodákovi z Oravy, kde sa rodí najviac detí na Slovensku, mi záleží na pomoci mladým rodinám, ktorí sú našou budúcnosťou. Už nechcem vidieť ako nám šikovní mladí ľudia utekajú do zahraničia. V neposlednom rade netreba zabúdať na našich seniórov, ktorí celý život ťažko pracovali aby sme sa my mohli mať lepšie. Slovensko je krásna krajina plná prírodného a kultúrného dedičstva, ktoré nám závidia mnohé krajiny vo svete. Preto je dôležité aby sme ho zveľaďovali a chránili pre ďalšie generácie.