prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.

145.
prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.

prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.

✞ 31.7.2023


Bol zanietený a odhodlaný zmeniť Slovensko k lepšiemu prostredníctvom kvalitného vzdelania, vedy a výskumu. Všetkým nám veľmi chýba, ale jeho myšlienky zostávajú v nás a s nami.