Ing. Eva Hackenbergová

110.
Ing. Eva Hackenbergová

Ing. Eva Hackenbergová

Politická situácia na Slovensku ma priviedla k myšlienke pokúsiť sa zapojiť  do boja za  spoločné dobro pre ľudí, do boja za spravodlivosť a proti korupcii. 

Počas môjho 22. ročného pôsobenia v samospráve vidím veľa problémov, ktoré by bolo potrebné zmeniť v prospech miest, obcí a pre lepší život obyčajných ľudí.

Záleží mi na našej krajine, na tom, kde žijú moje deti a vnúčatá. 

Dobrý politik má byť sám sebou, má byť slobodný od vplyvov oligarchie, slobodný od vlastného ega,  nebojí sa hovoriť pravdu a vie spolupracovať. Takou političkou by som chcela byť ja.