Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH.

Poslankyňa NR SR

12.
Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH.
13 011

Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH.

Poslankyňa NR SR

13 011

Lekárka (Bratislava)
45 rokov

Lekárka, profesorka na vysokej škole. Za svoju najlepšiu profesionálnu i životnú skúsenosť považuje prácu lekárky pre najbiednejších ľudí v Afrike, kde sa na kratšie obdobia vždy rada vracala. Pracuje ako alergiologička v jednom z najväčších alergocentier vo Viedni a zároveň prednáša na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Aké sú Vaše priority? “Témy školstva, vedy a zdravotníctva a podpora ťažko zdravotne postihnutých občanov a ich rodín. Verím, že len kvalitné vzdelávanie na všetkých úrovniach dokáže posunúť spoločnosť dopredu. Adekvátna zdravotná starostlivosť musí byť dostupná pre všetkých, bez dlhých čakacích lehôt.”

Videovizitka