Mgr. Gábor Grendel

14.
Mgr. Gábor Grendel

Mgr. Gábor Grendel

Kto som?

Hovorí sa, že novinári a politici stoja proti sebe na opačných stranách barikády. Pochádzam z Bratislavy, patrím k príslušníkom maďarskej národnostnej menšiny, vyštudoval som žurnalistiku a maďarský jazyk a 11 rokov som pracoval ako reportér spravodajstva v rôznych médiách. Odkedy som novinárčinu zavesil na klinec, pracoval som ako ministerský hovorca, poslanecký asistent a napokon ako podpredseda a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Vďaka pôsobeniu v týchto pracovných pozíciách dnes viem, že politici a novinári by nemali stáť na opačných stranách žiadnej barikády. Ak berú svoju prácu ako poslanie a pristupujú k nej s čestnými úmyslami, malo by im ísť o to isté – o verejný záujem. Celý svoj profesionálny život sa snažím o ochranu verejného záujmu a s rovnakým úmyslom kandidujem aj do Európskeho parlamentu.

Ako by mala Európska únia vyzerať?

Európska únia by mala byť spoločenstvom, ktoré nepretláča žiadnu ideológiu, rešpektuje špecifiká členských štátov a ku každému z nich pristupuje s rovnakým rešpektom. Preto je dôležité zachovať právo veta aspoň v oblastiach, v ktorých ich ešte podľa súčasných pravidiel majú.

S akým cieľom kandidujete do Európskeho parlamentu
a akej oblasti sa chcete venovať?

Bezpečnostná a zahraničná politika sa stáva čoraz dôležitejšou témou na pôde Európskej únie. Po napadnutí Ukrajiny ruskými vojskami to platí dvojnásobne. Ako dlhoročný člen branno-bezpečnostného výboru Národnej rady SR kandidujem do Európskeho parlamentu s cieľom, aby na jeho rokovaniach zaznieval hlas politickej strany, ktorá sa hrdo hlási k členstvu Slovenska v Európskej únii a NATO.

Čo považujete za Váš doterajší najväčší pracovný úspech?

Za svoj najväčší pracovný úspech považujem presadenie Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora v minulom volebnom období. Počas jeho pôsobenia na čele ÚŠP bola Slovenská republika bezpečnejším a spravodlivejším miestom pre život.