Ing. Helena Mišáková

93.
Ing. Helena Mišáková

Ing. Helena Mišáková

V  zahraničí voliči vyberajú politické strany podľa volebného programu. Na Slovensku žiaľ nie vždy. OĽANO plní sľúbený program, dokonca pomáha jednotlivcom a rodinám operatívne, schvaľuje príspevky, ktoré sú reálne vyplácané. Vybojovaná pomoc pre ľudí nesmie skončiť v roku 2024. Rovnosť a spravodlivosť pre každého! Preto som sa rozhodla vstúpiť do politického života. Odbornými skúsenosťami získanými počas pracovného života doma aj v zahraničí chcem byť nápomocná pri presadzovaní mechanizmov, ktoré slúžia k zlepšeniu podnikateľského prostredia v oblasti cestovného ruchu, gastronómie a investičných projektov.