PhDr. Ján Berceli

95.
PhDr. Ján Berceli

PhDr. Ján Berceli

Podnikateľ (Dunajská Streda)
39 rokov

Pracoval v rodinnej firme vo výrobnej a obchodnej oblasti. Neskôr založil cukrársku spoločnosť. Do politiky vstúpil v roku 2010 s odhodlaním bojovať za všetkých, snahou prinášať dobré a zdravé nápady a zodpovednosťou za dôstojný a kvalitný život pre každého občana.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do parlamentu? “Úlohou vyspelej spoločnosti je postarať sa o rodiny a deti so zdravotným znevýhodnením a chorých, zabezpečiť celoživotnú starostlivosť aj mimo siete školských zariadení. Chcem podporovať zakladanie centier, v ktorých sa podporuje socializácia, vzdelávanie, možnosť bývania pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, všade tam, kde to rodiny nie sú schopné zabezpečiť. S týmto mám skúsenosti z lokálnej úrovne.”

Videovizitka