Ing. Ján Fintor

61.
Ing. Ján Fintor

Ing. Ján Fintor

Kandidovať do národnej rady Slovenskej republiky som sa rozhodol z dôvodu, že ako mestský poslanec, vidím potrebu upraviť a vylepšiť mnohé zákony, aby sa stali jednoduchšími a zrozumiteľnejšími a pomáhali tak všetkým ľuďom. Preto som sa rozhodol zabojovať a na kandidátke OĽANO A PRIATELIA sa pod číslom 61 pokúsim vstúpiť do vyššej politiky. Taktiež budem podporovať zákony na očistu od mafie, pomoci rodinám, seniorom či zákony na ochranu života a manželského zväzku. Vernosť – tradičným kresťanským hodnotám, čestnosť a úprimnosť. Tieto hodnoty zo života chcem presadzovať aj v parlamente. MAFII VÁS NEPREDÁME!