Ing. Ján Mičovský, CSc.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

8.
Ing. Ján Mičovský, CSc.

Ing. Ján Mičovský, CSc.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Lesník, ochranár (Humenné)
65 rokov

Neúnavný bojovník proti korupcii a Biela vrana. Iniciátor lesníckej revolúcie proti korupčnému úpadku v štátnom podniku Lesy SR. Priekopník prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Zakladateľ festivalu Deň stromu a Lesníckeho skanzenu. Autor Radu Ďurka Langsfelda udeľovaného protikorupčným aktivistom. Predstaviteľ združenia občanov Príď a Poznaj. Lesnícky publicista. Zakladajúci člen SOS – Slovenského ochranárskeho spolku.

O čo sa chcete zasadzovať? “Slovensko musí prejsť hlbokou morálnou obrodou. Rovnako tak slovenské lesníctvo, ktoré sa musí posunúť bližšie k prírode a ľuďom. Vyjadrením toho bude prijatie nových zákonov o ochrane občianskej statočnosti, o preukazovaní pôvodu majetku, ako aj osobitný zákon o štátnom podniku Lesy SR.”