Ing. Ján Mrva

60.
Ing. Ján Mrva

Ing. Ján Mrva

Kandidujem preto, lebo by som rád zúročil svoje dlhoročné odborné skúsenosti a vedomosti z 12 ročného pôsobenia ako starosta Vajnor z oblasti samosprávy a verejnej a štátnej správy, a aj odborné vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti geodézie a katastra, kde som dlhé roky pracoval ako geodet a aj teraz pracujem na poste predsedu Úradu geodézia a katastra. Toto všetko by som rád využil pri tvorbe odborne kvalitnejšej Legislatívy na prospech všetkých občanov a podnikateľov žijúcich na našom krásnom Slovensku. Chcem, aby moje deti a vnuci zostali žiť na Slovensku.