Ing. Jozef Repaský

94.
Ing. Jozef Repaský

Ing. Jozef Repaský

Vyznávam hodnoty občianskej spoločnosti, ako je spravodlivosť, solidarita, právny štát a zodpovednosť za budúcnosť našich detí. V samospráve a v štátnej správe pôsobím dlho. Mojou snahou vždy bolo predovšetkým pochopiť  problémy, ktoré ľuďom život prináša. Pre mňa správa vecí verejných je služba ľuďom. Platí však, že nikto nie je ostrovom samým pre seba. Slušný človek myslí určite v prvom rade na svoju rodinu a deti ale zároveň chce, aby možnosť mať sa lepšie mali aj tí druhí. Nepýtam sa preto, čo môže urobiť štát pre mňa. Pýtam sa seba, čo môžem urobiť pre moje mesto Liptovský Mikuláš a celé Slovensko.